„Většina věcí, jimiž se budeme v příští dekádě zabývat,
momentálně ještě ani neexistuje, a to nás baví ze všeho nejvíce.“
Nadčasové produkty, chytrá řešení a nejvyšší možná kvalita tvoří stěžejní pilíře holdingu, jehož cílem je být na trhu v první trojce ve všech sektorech, kterým se věnuje.

Investujeme do inovativních projektů a start-upů zaměřených na trvale udržitelný rozvoj i celosvětovou environmentální politiku. Již několik let patříme mezi 100 nejlepších českých firem.

Srdcem NWT je bývalé baťovské obilní silo ve Zlíně. S pobočkami na Slovensku, v Anglii a na Kypru zaměstnáváme pracovníky v oborech zemědělství, stavebnictví, informační technologie a energetické úspory

Základní údaje

- sídlo společnosti: nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, Česká republika
- korespondenční adresa: třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín
- IČ: 63469511
- DIČ: CZ63469511
- Identifikátor datové schránky: ed4qtza
- založení společnosti: 1992 (dříve NWT Computer s.r.o.)
- právní forma: akciová společnost
- pobočky: Praha


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6207.
- členové představenstva: Bc. Martina Vítková,
- člen dozorčí rady: Valerie Vítková

Bankovní spojení

- banka: Raiffeisenbank a.s, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
- číslo účtu: 5014501327/5500
- swift kód: RZBCCZPP
- IBAN: CZ1255000000005014501327
- Souhrnný dokument všech bankovních spojení

Upozornění pro smluvní partnery

Dovolujeme si tímto zdvořile upozornit naše smluvní partnery, že ve smyslu § 1963 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, začne lhůta splatnosti daňových dokladů vystavených našimi smluvními partnery na vrub naší společnosti běžet až následující den po jejich doručení do sídla nebo provozovny naší společnosti.

2 mld. Kč
roční obrat
300+
zaměstnanců
28 let
zkušeností

Ocenění

Divizi ICT bylo uděleno prestižní ocenění Microsoft Awards.
1992
založení
1992
divize Internet
a e-shop Patro.cz
2000
30 zaměstnanců
2007
130 zaměstnanců
2010
fotovoltaické elektrárny a bioplynové stanice, obrat 3,4 mld
2013
výroba a prodej 3D strun
Fillamentum
2015
nové sídlo v budově baťovského Sila ve Zlíně,
Datové centrum
2017
dodavatelé elektřiny a plynu NWT Energie
2018
developerský projekt
Park Tower
2018
výstavba pasivních domů ALPH
2018
největší fotovoltaika v ČR o výkonu 407 kW
NWT Energo
2019
500 zaměstnanců
2020
zahájení výstavba Inovačního centra
NWT – Silo II

Organizační struktura

Společnost NWT je rozdělena do několika divizí, které tvoří pět skupin, jež jsou členěny dle různých barev. Zákazníci jsou tak schopni vnímat přidané hodnoty, které jim jednotlivé divize přinášejí.

V rámci Operačního programu zaměstnanost jsme získali finanční podporu na projekt Vzdělávání zaměstnanců NWT a.s. Finanční podpora je poskytována z fondů Evropské Unie (Evropský sociální fond) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Prioritním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Mezi zaměstnance, kteří se daného projektu účastní, patří řídící a vedoucí pracovníci, účetní a administrativní pracovníci a pracovníci klientského centra a callcentra, kteří budou školeni z oblasti měkkých a manažerských dovedností a také z oblasti účetních, ekonomických a právních kurzů.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram