Modelování a příprava pasivních domů ALPH před započetím stavby

29. 7. 2020

Pří výstavbě našich pasivních domů ALPH věnujeme velkou pozornost samotné přípravě navrhovaných domů.

Při vytváření modelu vycházíme z již hotového půdorysu, do kterého přidáme stěnové panely. Výsledným 3D modelem si může zákazník projít také ve virtuální realitě a před zahájením samotné výstavby si ověřit, že uspořádání a prostory místností byly navrženy podle představ.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram