Prezentace produktů Paveza & Eveza

14. 11. 2017

V minulých dnech se naše divize Servis zúčastnila 34. členské schůze a podzimního celostátního odborného semináře Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s. v areálu státního zámku Litomyšl, kde prezentovala softwarové produkty Paveza & Eveza a jejich moduly.

Efektnivní elektornický nástroj Paveza dokáže zadavatelům pomoci s přípravu a administraci zadávání veřejných zakázek při současném zvýšení transparentnosti celého procesu, s možností vnitřního i vnějšícho dohledu nad přípravou a definováním zadávacích podmínek veřejné zakázky. Eveza je internetová aplikace umožňující vytváření profilů pro jednotlivé vyhlašovatele veřejných zakázek (obce, nemocnice, veřejné instituce, státní podniky) a také publikování dokumentů k vyhlašovaným veřejným zakázkám.

Více informací najdete zde.

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram