Certifikace Eveza

20. 11. 2016

Středisko Programátoři (divize Servis) úspěšně ukončilo na počátku měsíce listopadu několikatýdenní proces certifikace elektronického nástroje „Profil zadavatele Eveza“ používaným veřejnými zadavateli při uveřejňování informací a dokumentů o veřejných zakázkách. Proces certifikace byl úspěšně završen dvoudenním šetřením prováděným akreditovanou společností RELSIE spol. s r.o. v sídle NWT ve Zlíně, v rámci kterého byl posuzován a ověřován reálný stav procesů vývoje a provozování elektronického nástroje Eveza, oproti certifikační dokumentaci předložené při zahájení certifikačního procesu.

Obdržené certifikáty prokazují shodu systému s požadavky nového zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. na funkcionalitu elektronického nástroje, splňující rozsah vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků vyhlášky č. 168/2016 Sb., jakož i shodu s požadavky na prostředí elektronického nástroje, v rozsahu vyhlášky č. 260/2016 Sb., které splňujeme provozováním v Datovém centru Silo.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram