Termolýza biomasy

1. 10. 2014

Přinášíme revoluční pohled na nakládání s odpadem. Princip technologie spočívá v termolýzním zpracování druhotných materiálů organického původu pro výrobu elektrické energie a tepla. Tato technologie je jediným způsobem, jak efektivně a ekologicky zpracovat následující materiály:

• komunální a průmyslový odpad (separovaný)
• bio odpad, štěpka, tráva
• menší nebo středně toxický odpad (nemocniční odpad)
• plastový odpad
• masokostní moučka
• odpadní pryž, důlní pásy, gumové produkty a opotřebované pneumatiky
• čistírenské kaly a různé druhy výkalů
• ostatní druhy materiálu organického druhu
Termolýza představuje nejen efektivní řešení problémů s odpadem, ale také dlouhodobý zisk. Bližší informace získáte v našem letáku - Termolýza biomasy.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram