Náš ethical hacker přednášel na UTB

26. 11. 2021

Pocit bezpečí a jistoty patří k těm nejzákladnějším lidským potřebám. Alespoň podvědomě po něm touží každý z nás. Co se ale IT týče, je bohužel, v duchu přísloví „co oči nevidí, srdce nebolí“, stále tak trochu podceňován…

Fakta jsou přitom neúprosná:

🤖 Hackerovi stačí k napadení a kompromitaci firmy 30 sekund.

🤖 Průměrný počet pokusných útoků na českou organizaci je 800 týdně.

🤖 A průměrná doba odhalení útočníka v cizí síti 214 dní. 

Zní to děsivě, že? A to je teprve začátek...
Své o tom ví náš etický hacker Filip Lang, který se o aktuální hackerské trendy podělil ve středu 24. 11. s online i offline účastníky konference Řízení procesů a aplikace moderních technologií – Kybernetická bezpečnost na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram