Přestavba drive-in Unihobby ve Zlíně

24. 9. 2021

Naše divize Elektro se podílela nové přístavbě drive-in a re-modelingu části elektro v původním objektu specializovaného českého obchodního řetězce Unihobby Zlín-Louky.

Realizace probíhala v letech 2020-2021 pod taktovou zkušeného projektového manažera Libora Olejníka. Objem této zakázky dosáhl 5 mil. Kč.

V Unihobby jsme realizovali silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace.

Slaboproudé elektroinstalace zahrnovaly:

Dodávka systému ozvučení a jeho náhrada ve stávající hale
Generální oprava zabezpečovacího systému
Dodávka systému elektrické požární signalizace (EPS) a úpravy stávajícího objektu podle nových požárních norem
Vjezdový systém se dvěmi automatickými závorami a signalizací obsazenosti.
 
Silnoproudé elektroinstalace zahrnovaly:
Přeložka nízkého napětí (NN) objektu Unihobby do nové trasy
Kompletní elektroinstalace nízkého napětí (NN) v části drive-in
Dodávky jednoho hlavního a dalších podružných rozvaděčů do nové rozvodny
Venkovní designové osvětlení, včetně veškerých světelných výpočtů
Rekonstrukce nákladní brány s motorovým pojezdem
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram