Příprava lokality Postoupky u Kroměříže pokračuje

31. 8. 2021

Dovolte nám, abychom vás informovali o stavu přípravy lokality Postoupky. Rada města Kroměříže doporučila zastupitelstvu uzavřít s námi plánovací smlouvu.

Chceme tímto způsobem poděkovat Radě města, že nám pomáhá připravit lokalitu s pozemky pro budoucí zájemce o prodej pozemků a výstavbu pasivních domů.

Věříme, že zastupitelstvo udělá další krok, kterým budeme našemu společnému cíli opět blíž.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Obrázek 1: letecký pohled
Obrázek 2: Zastavovací situace
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram