Martina Vítková jako TOP podnikatelka Česka 2020

22. 1. 2021

Naše finanční ředitelka, Martina Vítková, se umístila na 3. místě v prestižní anketě TOP ženy Česka 2020 v kategorií Podnikatelka.

Cílem projektu TOP ženy Česka je zviditelnit úspěšné ženy ze soukromé i veřejné sféry. Příběhy úspěšných žen mají inspirovat jejich následovnice a také upozorňovat na témata, jako jsou rovné pracovní příležitosti a působení žen na postech s rozhodovacími pravomocemi.

„V české společnosti stále panují genderové předsudky. Řeší se, do jaké míry má žena právo opouštět rodinu a děti, jestli se může prosadit v typicky mužských oborech nebo jestli má smysl, aby na nejvyšších politických, ekonomických a akademických pozicích bylo více žen. Jsem přesvědčena, že inspirativní příklady úspěšných žen jsou v nápravě genderových nerovností a stereotypů silnější zbraní než třeba kvóty. A proto mi dává smysl být patronkou ankety TOP ženy Česka,“ uvedla Michaela Bakala, patronka projektu TOP ženy Česka.

Stejně jako v předchozích ročnících pracovala i letos na finálním žebříčku odborná porota, složená z respektovaných osobností byznysu, akademické sféry i veřejného života, mimo jiné například řídící partnerka společnosti EY v Česku a pro střední a jihovýchodní Evropu Magdalena Souček, řídící partner společnosti Havel & Partners Jaroslav Havel, managing director prg.ai Lenka Kučerová, bývalá ministryně životního prostředí a předsedkyně Technologické agentury ČR a v současné době konzultantka Rut Bízková či generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Zdroj: www.topzenyceska.cz

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram