Decentralizovaná energetika - nové zaměření divize Energo

7. 12. 2020

Naše divize Energo již delší dobu spolupracuje s ČVUT a UCEEB na projektech, které souvisí s decentralizovanou energetikou a obnovitelnými zdroji energie. 

Máme za sebou hned několik projektů, které jsou základem pro energetiku tzv. energeticky pozitivních domů, budov a čtvrtí (budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují). Jedním z nich je i projekt podpořený z TAČR - vývoj návrhového a řídícího softwaru, který bude zajišťovat maximalizaci vlastní spotřeby energie vyrobené v místě realizace. Tato technologie i software jsou součástí obou největších developerských projektů, které NWT staví – Park Toweru a Silo II.

V týdnu od 2.11. proběhl další ze série workshopů, který se týkal budoucnosti energeticky pozitivních čtvrtí. Workshopu se kromě soukromých subjektů a zástupců municipalit zúčastnili také odborníci z ČVUT, ČEZu a další lidé „od zdroje“. Komoru OZE pak reprezentoval RNDr. Martin Bursík.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram