Elektromobilizace NWT

1. 12. 2020

  • Název programu: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Název projektu: Elektromobilizace společnosti NWT a.s.
  • Termín realizace: 10/2020
  • Způsobilé výdaje: 450 000,- Kč
  • Výše dotace: 247 500,- Kč
  • Popis projektu: Modernizace vozového parku NWT a.s. v podobě nákupu elektromobilu a vybudování dobíjecí stanice

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram