Martina Vítková přednášela na téma Rozvoj firmy mimo její hlavní business

28. 9. 2020

Naše finanční ředitelka, Martina Vítková, je členkou představenstva české pobočky prestižní celosvětové asociace rodinných firem The Family Business Network Czech, která sdružuje 4000 rodin ze 65 zemí a jejich 16 000 rodinných příslušníků.

Během pravidelných setkání si její členové můžou vzájemně vyměňovat zkušenosti, inspirovat se a konzultovat aktuální témata s českými i zahraničními odborníky. Poslední setkání proběhlo 24. 9. v hotelu Four Seasons v Praze.

Naše finanční ředitelka, Martina Vítková, tady přednášela spolu s ředitelem strategie a předsedou představenstva SIKO, Vítězslavem Valou a generálním ředitelem společnosti SPUR a. s., Tomášem Dudákem, na téma Rozvoj firmy mimo její hlavní business.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram