Podílíme se na výstavbě nové budovy Vědecko-technologického parku v Plzni

25. 8. 2020

Divize Elektro dokončila další zajímavou zakázku. Tentokrát se jedná o výstavbu nové budovy H2 Vědecko-technologického parku sídlícího v Plzni.

Tento projekt úspěšně odevzdal zkušený projektový manažer Radek Kříž, který dohlížel na dodávku silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací o celkovém objemu 7 900 000 Kč. Perličkou na tomto projektu bylo vybudování nové grafické nadstavby C4 pro zabezpečovací systém, která zefektivní práci a hlavně ušetří náklady spojené s provozem a správou objektu.

Myšlenkou VTP je transformovat a diverzifikovat ekonomickou základnu města. Zrušit tak dlouholetou závislost ekonomiky města na jednom velkém zaměstnavateli a na oborech těžkého strojírenství závodu Škoda Plzeň. Tento projekt je svým způsobem ojedinělý v ČR, protože je samofinancovatelný. Snaží se zde podpořit podnikatele ve vědě, výzkumu a vzdělávání a rozšířit tak nabídku, co se týče zaměstnanosti a pomoci regionu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram