Divize ICT zvítězila s projektem pro Partners Group SK v Microsoft Awards 2019

30. 6. 2020

Firmy, které chtějí uspět ve svém podnikání a zvládat pružně reagovat na nové, někdy i zcela nestandardní podmínky trhu, musí inovovat. Potvrdil to i 21. ročník Microsoft Awards 2019, jehož společným jmenovatelem byly moderní technologie a jejich využití pro nové způsoby vzájemného propojení lidí, dat a procesů. Prestižní soutěž oceňuje nejlepší a nejinovativnější projekty pro zákazníky realizované partnery Microsoftu v České republice a na Slovensku, a zároveň přináší inspiraci i pro další partnery a zákazníky.

Vítězem Microsoft Awards 2019 v kategorii Kulturní změna v organizaci s využitím Microsoft technologií se stala i naše divize ICT s projektem Digitalizace procesů a centralizace práce na platformě Microsoft ve společnosti Partners Group SK. 

V roce 2018 přešla společnost Partners Group SK (PGSK) na platformu Office365. Primární motivací bylo bezpečné a jednoduché sdílení dat a kvalitní, dostupné emailové řešení. V roce 2019 jsme společně pracovali na tom, jak nejvíce využít všechny další možnosti, které tato platforma nabízí a integrovat je do jejich interního vývoje, procesů a modernizace práce. Souběžně se tak realizovalo několik souvisejících projektů.

Pro zaměstnance, kteří jsou alokováni jednotlivě po celém Slovensku (i v Bulharsku) se stal primárním pracovním prostorem Microsoft Teams. Aby na platformě nevznikal chaos je vše automatizováno pomocí Power Automate, Delve a Graph API. Výraznou změnou ve fungování je možnost realizace schůzek finančních odborníků s klienty v online prostoru i za splnění přísných požadavků na sdílení a archivaci citlivých osobních údajů. Správné nastavení IT infrastruktury tak umožňuje zcela revoluční systém fungování finančního poradenství a osobního plánování, který udává nový směr tohoto trhu. 

„Moc děkuji našemu zákazníkovi Partners Group SK, že si nás s důvěrou vybral pro digitalizaci svých interních procesů, společnosti Microsoft, bez jejichž technologií by celé řešení nemohlo existovat i celému týmu divize ICT. Společně jsme dokázali ušetřit specialistům PGSK na správu informačních systémů více než 10 tisíc hodin měsíčně.

Výrazně jsme zjednodušili vztah se zákazníky našeho partnera tím, že jsme zdigitalizovali jeho core process - poskytování finančních služeb. Nyní je velmi jednoduché, pro každého z dvou tisíc partnerů, kteří poskytují finanční služby v rámci PGSK na Slovensku a v Bulharsku, aby efektivně spravovali své klienty a co nejvíc si zjednodušili vzájemnou komunikaci,“ řekl ředitel divize ICT, Ing. Vít Štěpánek.

„Kríza, ktorú so sebou priniesol COVID 19, dočasne zastavila svet. Napriek všetkému, som rád, že nezastavila procesy v rámci našej spoločnosti. Práve v tomto období sme totiž spustili proces digitalizácie, ktorý nám uľahčil zvládanie pracovnej agendy a mnohých neraz komplikovaných organizačných procesov,“ shrnul přínos řešení v rámci mimořádné situace operační a finanční ředitel Partners Group SK, Ing. Marcel Komanický.

V posledním ročníku se v 11 kategoriích sešlo 179 nominací zahrnujících 109 zcela unikátních řešení. Organizátor soutěže, firma Microsoft, se letos rozhodla navíc udělit speciální cenu za přínos pro společnost (Community Response Award) a ocenit tak partnery, kteří rychle a flexibilně zareagovali na aktuální situaci posledních měsíců a svými inovativními službami pomohli účinně řešit náročné výzvy spjaté s tímto obdobím. Vyhlášení nejlepších projektů a řešení proběhlo letos zcela poprvé online formou přímého přenosu ze sídla společnosti Microsoft v Praze.

„Prostřednictvím ocenění Microsoft Awards podporujeme inovativní projekty, které pomáhají plně rozvinout potenciál našich firem a organizací, ale také ukazují přínosy pro zdraví a kvalitu života v naší společnosti,“ říká Martin Hruška, obchodní ředitel pro malé a střední firmy a partnery, Microsoft Česká republika a Slovensko. A dodává: „Předáním cen chceme poděkovat našim partnerům a zákazníkům za kvalitní inovativní řešení na cloudové platformě Microsoftu. Letošní oceněné projekty nastavily laťku vysoko, věřím, že se ji partnerské týmy budou snažit v příštím roce opět překonat.“

Přehled všech oceněných řešení partnerů Microsoft Partner Network v Microsoft Awards 2019 naleznete ZDE.

 

ict.nwt.cz

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram