Ticho před technologickou bouří

18. 6. 2020

Nová vizualizace našeho Inovačního centra Silo 2 má opravdu grády!

"Návrh urbanisticky navazuje na pravoúhlý rastr charakteristický pro zlínskou architekturu první poloviny 20. století. Samotný architektonický návrh vychází přímo z funkce a účelu, pro který je budova určena. Železobetonový skelet vytváří nekonečnou variabilitu v rámci svého interiéru a podporuje tím nově vznikající kreativní prostředí inovačního centra.

Navenek se budova tváří pravdivě a přiznává svou funkci, železobetonová slupka na sebe bere fotovoltaické panely, loga, stínící systémy plachet, markýzy, reklamní plachty, vodní plochu a hlavně zeleň. Všechno společně tvoří vyvážený, chytrý a pravdivý celek, který udává tu pravou technicistní a kreativní atmosféru danému místu, která je zároveň velmi vlastní i pro celý Zlín,“ shrnují koncept budovy architekti ze Semela Ateliers.

#semelaateliers #janoušekhavlíčekvisualisations

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram