Představili jsme technologii Bez pesticidů na Zelinářských dnech

31. 1. 2020

Naše rajčata putovala tento týden do Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. Právě tam Zelinářská unie Čech a Moravy z. s. pořádala Zelinářské dny, během kterých vystoupili s velmi aktuální prezentací naši rostlinolékaři Ivanka a Vašek.

Naši kolegové a specialisté Mgr. Ivana Tlolková a Ing. Václav Psota, Ph.D., na odborném semináři Produkce ovoce a zeleniny bez reziduí pesticidů a první praktické zkušenosti z ČR pohovořili o produkci zeleniny v režimu ZERO PESTICIDES. Při té příležitosti představili účastníkům akce funkční model, který už druhým rokem realizuje společnost NWT a.s. na Farmě Bezdínek.

Ve své prezentaci rovněž projevili přání, aby se takovému způsobu pěstování zeleniny věnovalo více zemědělců a aby se Česká republika spolu se Slovenskem mohly v tomto trendu přinejmenším vyrovnat evropskému průměru.

Přednáška měla velký úspěch, z čehož máme upřímnou radost. Snad se tedy konečně „zdravému“ zemědělství u nás blýská na lepší časy a naše přání se brzy stane úspěšně realizovanou vizí. Děkujeme za pozvání.

www.farmabezdinek.cz

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram