Enviel na Celostátní finanční konferenci SMO

26. 11. 2019

Náš komunální elektromobil Enviel pokračuje ve své seznamovací tour. Další zastávkou byla Celostátní finanční konference SMO ČR v Praze, která patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější akce Svazu měst a obcí ČR. V letošním roce 2019 se konala již po dvaadvacáté a zúčastnilo se jí téměř 400 představitelů místních samospráv, kteří diskutovali nad aktuálními tématy s vrcholnými představiteli státu a se špičkovými odborníky v oblasti financování českých obcí a měst.

Starostové projevili o Enviel zájem a rádi by vozidlo zařadili do další dotace SFŽP.

www.enviel.cz

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram