Jak se zrodil nápad na elektromobil Enviel?

28. 2. 2019

S užitkovými vozy jsme se poprvé setkali v roce 2007, kdy jsme se podíleli na úspěšném obnovení výroby malých komunálních vozidel MAGMA Alficar a jejich homologaci pro provoz na pozemních komunikacích (včetně certifikace pro použití motorů emisní třídy EURO V). Křtem ohněm jsme zdárně prošli, plamínek v nás ale hořel dál. A my hledali cestu, jak získané znalosti co nejekologičtěji zužitkovat.

Myšlenka na vývoj plně elektricky poháněného vozidla vznikla o pár let později jako reakce na stále složitější a nákladnější systémy upravující složení spalin. První velká překážka ale číhala hned za zatáčkou. Tehdejší akumulátory za moc nestály. Postupem času prošly naštěstí i tyto technologie překotným vývojem – a čerstvý vítr do plachet nám dodala také stoupající podpora státu a EU. Čisté ovzduší a s ním spojená elektromobilita má také plnou podporu Ministerstva životního prostředí. A dotace státního fondu pokryjí jak nákup vozidla a dobíjecí stanice, tak úhradu operativního leasingu.

A pak už to šlo ráz na ráz. Naši vizi převedli do reality osvědčení designeři ze společnosti VEHICLES CREATORS Group, s.r.o., která se postarala i o prototyp kabiny. Od začátku jsme se snažili vytvořit multiplatformu využitelnou i pro další výrobní řady vozidla.

Jak celý projekt dopadl, můžete zhodnotit na nových webových stránkách: Enviel.cz.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram