Mimořádně úspěšný rok divize Agro

7. 1. 2019

Za mimořádného pracovního nasazení celého týmu divize Agro se podařilo v minulém roce úspěšně vyřídit financování a dokončit i zkolaudovat první etapu skleníků Dolní Lutyně v objemu 350 mil. Kč a rozloze 5,2 ha. V současné době už probíhá výstavba druhé části v objemu 240 mil. Kč a rozloze 5,9 ha, která bude dokončena v létě tohoto roku. Farma Bezdínek je svou rozlohou největším produkčním skleníkem v Česku - s předpokládanou roční produkcí 3 500 tun (rajčata a okurky). Práci v Dolní Lutyni našlo už přes 70 lidí, a do konce léta se očekává více jako dvojnásobné navýšení. První úroda okurek bude na pultech obchodů k dostání už v průběhu letošního ledna a rajčátka se připojí na jaře.

S investorem, Farmou Kožichovice (u Třebíče), byly podepsány smlouvy na dodávku skleníku včetně pěstebních světel (cca 3,3ha) a mechanizace v celkovém objemu více než 180 mil. Kč bez DPH. Stavební práce jsou v plném proudu, dokončení projektu a výsadba rostlin je plánována na červenec roku 2019.

Předběžné výsledky Farmy Kameničany za rok 2018 jsou ještě lepší než byly ve výjimečně úspěšném roce 2017. Na podzim 2018 jsme podali žádosti o dotace na šest nových projektů produkčních skleníků s úspěšností 100 % - pokud se nám podaří zvítězit ve veřejných zakázkách na generálního dodavatele těchto projektů, budeme mít o práci v následujících letech postaráno.

Naším posláním je přispívat k tomu, aby Češi a Slováci jedli 12 měsíců v roce více lokálně vypěstované zeleniny nejlepší možné chuti. Víme, kam společně směřujeme a proč. Děkuji všem svým skvělým kolegyním a kolegům za jejich mimořádné nasazení při naplňování našeho poslání. Je mi opravdu velkou ctí a velkým potěšením spolupracovat s tak skvělým týmem.

         Jiří Stodůlka, ředitel divize Agro

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram