Nová výstava v Galerii Silo

8. 5. 2018

Ve středu 2. 5. byla v prostorách našeho Sila zahájena výstava obrazů zlínského výtvarného klubu AB 11. Klub sdružuje amatérské výtvarníky, kteří se před několika lety setkali ve výtvarných dílnách Univerzity třetího věku spadající pod UTB ve Zlíně. O tom, že jeho členové zůstali malování věrní, se můžete přesvědčit až do 31. 8. 2018 (s výměnou obrazů 5. 6.).

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram