Certifikace elektronického nástroje EVEZA

27. 10. 2017

Úspěšně jsme certifikovali prostředí elektronického nástroje EVEZA dle § 9, odst. 1, pro funkcionalitu el. nástroje dle § 9, v rozsahu odst. 2 písm. a, b vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků dle §§ 17, 18 a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb. Elektronický nástroj EVEZA tak nově splňuje zákonné povinnosti elektronizace zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. efektivní, jednoduchý a rychlý elektronický příjem nabídek včetně evidování el. komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram