NWT odkoupilo čtyři nové pozemky

14. 9. 2017

Rozrůstáme se! Odkoupili jsme další čtyři pozemky nacházející se za budovou Sila - a to pozemek parc.č.st. 388 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č.st. 412/1 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 457/4 – ostatní plocha a pozemek parc.č. 462/6 – ostatní plocha, vše v katastrálním území Zlín-Prštné. V následujících měsících zde postupně dojde k odklizení suti a dalším povrchovým úpravám tak, aby bylo možné nově vzniklý prostor využít jako parkoviště pro osobní automobily. Tím ale plány zdaleka nekončí. V budoucnu v těchto místech dojde také k realizaci nového stavebního projektu, který s sebou přinese další možnosti pro rozvoj našeho holdingu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram