Nová solární barva nabízí nekonečnou energii z vodní páry

28. 6. 2017

Vědci vyvinuli solární barvu, která může absorbovat vlhkost a vodu dál štěpit na vodík a kyslík. Vodík, nejčistší zdroj energie se pak může shromažďovat například pro palivové články.
Barva kombinuje oxid titaničitý s novou sloučeninou, syntetickým sulfidem molybdeničitým. Materiál se vlastnostmi podobá silikagelu, ale na rozdíl od něj se chová jako polovodič.
"Oxid titaničitý je bílý pigment, který se již běžně používá v nástěnných barvách, což znamená, že jednoduché doplnění nového materiálu může přeměnit cihlovou zeď ve zdroj energie a paliva,“ říká vedoucí výzkumník Torben Daeneke (RMIT).

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram