EK schválila kogenerace spuštěné v ČR mezi roky 2016 a 2020

5. 4. 2017

Evropská komise schválila český režim podpory pro výrobu elektřiny ve vysoce účinných zařízeních kombinované výroby elektřiny a tepla uvedených do provozu v období od ledna 2016 do prosince 2020.

Provozovatelé zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v rámci režimu obdrží fixní příplatek k tržní ceně elektřiny. Aby se náklady státu udržely na minimu, bude tento příplatek ve vztahu k hlavním nákladovým položkám každoročně aktualizován.

Vysoce účinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla napomáhá zvyšovat energetickou účinnost, snižovat emise CO2 a vede k vyšší úrovni ochrany životního prostředí.

Komise uznala, že opatření napomůže České republice dosáhnout cílů v oblasti životního prostředí a změny klimatu do roku 2020 v souladu s cíli EU. Režim zároveň zamezí nepatřičnému narušení hospodářské soutěže, neboť bude výhodný pro řadu různých subjektů na trhu.Kogenerační-jednotky-TEDOM-e1441101834224

Zdroj: TZ Evropské komise

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram