SQL BOOTcamp

24. 8. 2016

V Brně se naši programátoři účastnili dvoudenního školení administrátorů a vývojářů k MS SQL 2016. Byly představeny nové prvky software, jako například query store nebo extended events, které umí lépe a do větší hloubky provádět monitoring a analýzu výkonu SQL dotazů a vlastně výkonu všeobecně. Taktéž byli seznámeni s nasazením MSSQL2016, jeho hlubším nastavením s pohledem na výkon a dle "Best practices". Mezi dalšími kroky školení byla ukázka nasazení MSSQL ve verzi standart jako vysoce dostupné řešení. Toto řešení spočívá v nastavení AlwaysON a vytvoření SQL clusteru pro vysokou dostupnost.
Vývojáři se také seznámili s vylepšenou spoluprací JSON a XML objektů v MS SQL 2016. Díky těmto novým funkcím se zrychlí zpracovávání dat z FVE a BPS. Taktéž budou tyto funkce využity v systému EVEZA a PAVEZA, kdy v současné době protěžujeme SQL server dotazy, které jeho výkon snižují.

24294F85

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram