Stáž v londýnské pobočce NWT

22. 4. 2016

Dne 19.4.2016 se uskutečnil na půdě FaME UTB ve Zlíně 12.ročník soutěže o nejlepší studentskou, vědeckou a odbornou práci SVOČ2016. Soutěž probíhala ve dvou sekcích za účasti 33 studentů, včetně zahraničních.

Jako nejlepší příspěvek byl vyhlášen příspěvek autorů Kateřiny Kadalové a Pavla Ondry s názvem „Využití metod průmyslového inženýrství pro systém řízení pohledávek v českých podnicích“. I s přihlédnutím k tomu, že autorka Kateřina Kadalová přednesla v rámci soutěže další hodnotný příspěvek s názvem „Aplikace vybraných metod průmyslového inženýrství: analytický pohled teorie a praxe v ČR“, jí byla udělena hlavní cena a to 3-denní zahraniční stáž v londýnské pobočce firmy NWT International Ltd. Gratulujeme!

IMG_1218 IMG_1311 IMG_1345 IMG_1389

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram