Připojili jsme firmu: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s.r.o

14. 4. 2016

Dodávka garantované vyhrazené linky, pásmo 10 GHz.
Technologie Alcoma instalována na 35 m vysoký příhradový stožár klienta.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram