Lesy České republiky s podporou systémů NWT zvítězily v hodnocení zadavatelů

29. 2. 2016

Výsledky průzkumu společnosti EconLab v hodnocení zadavatele veřejných zakázek

Česká tisková kancelář (ČTK) zveřejnila 15. února 2016 průzkum společnosti EconLab, který
hodnotil kvalitu a správnost zadávání veřejných zakázek v České republice. Hodnocení se
týkalo 64 státních a městských firem. Z průzkumu vyplývá, že v letech 2012 až 2014 zadávali
veřejné zakázky nejlépe Lesy ČR a Čepro, naopak nejhůře firma ČEZ Distribuce.

EconLab sestavuje vlastní index kvality tzv. zIndex. Ten se skládá z 11 dílčích ukazatelů a
sleduje hlavně otevřenost, konkurenci a kontrolu. Přestože hlavním zdrojem dat byl Věstník
veřejných zakázek, jsou sledována rovněž pochybení dle ÚOHS, kvalita dat ve Věstníku,
kvalita dat na profilu zadavatele, hodnocení dodavatelů, poskytování informací apod.

Nejlépe se v žebříčku umístily Lesy ČR a Čepro s 88 body. Lesy ČR jsou významným zákazníkem
společnosti NWT a.s. již od roku 2008, kdy byla do státního podniku implementována
SW aplikace Jasan a následně v roce 2010 aplikace Jasanora. Tyto aplikace podporují
a zpřehledňují interní procesy právě v oblasti nákupu a veřejných zakázek, tj. plánování
nákupu, sběr požadavků, přípravu veřejných zakázek a jejich zadávání, vedení dokumentace
a následné uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele. Přehlednost
a správnost interních procesů v oblasti nákupu je hlavním předpokladem ke správnému
a bezchybnému zadávání veřejných zakázek a dodržování zákona o veřejných zakázkách.

Lesy České republiky, státní podnik (LČR) obhospodaří více než 1,3 mil. ha lesního majetku
ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a pečují o více než 38 tisíc km
vodních toků a bystřin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram