Ostravské traumatologické dny

16. 11. 2015

Ostravské traumatologické dny
Termín: 4. - 6. 2015
Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm

Pořadatel: FN Ostrava, Doc MUDr. Leopold Pleva CSc. - přednosta traumatologického oddělení FN Ostrava
Pořádáno pod záštitou: MUDr. Svatopluk Němeček – Ministr Zdravotnictví

Tradiční setkání českých a slovenských traumatologů. Na setkání dochází k výměně zkušeností mezi jednotlivými traumatologickými týmy.
Celkově se setkání účastnilo přes 200 lékařů a lékařského personálu.

Společnost NWT a.s. prezentovala řešení telemedicíny pro operační sály. Řešení umožňuje přenos a záznam video, audio signálů a informací z ostatních operačních přístrojů. Toto řešení umožnuje vzdálené konzultace přímo u konkrétního operačního zákroku s odborníkem bez nutnosti jeho přítomnosti na operačním sále. Zároveň je možno na záznamech provádět analýzy, popřípadě vzdělávat mediky a začínající lékaře.
Řešení je postaveno na IP kamerách, převodních dat z lékařských přístrojů, záznamovém systému spolu s možností vzdáleného přenosu.
V současné době je systém v různých modifikacích nainstalován v nemocnicích v Kyjově, FN Ostrava a probíhá instalace v nemocnici Šaca Košice.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram