Nová zelená úsporám

5. 6. 2015

nzúV dotačním programu Nová zelená úsporám lze od 15. května podávat elektronické žádosti o dotace. NWT se do tohoto programu aktivně zapojuje a svým klientům nabízí vyřízení dotace na projekty, které budou prostřednictvím NWT realizovány. Zájemci o příspěvky mohou žádat do vyčerpání finančních prostředků nebo nejpozději do 31. října. Nově je možné získat dotační podporu také na dílčí úpravy zahrnující i výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo.

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů, bytových domů, stavbu budov s velmi  nízkou energetickou náročností, výměnu nevyhovujících zdrojů vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie.  Čím více je snížena energetická náročnost budov po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory. V programu je letos k dispozici částka 1,1 mld korun, přičemž 600. mil. bude rozděleno mezi žadatele z řad rodinných domů a 500. mil. je určeno na bytové domy v Praze.

Program je rozdělen právě podle dotovaného objektu na dva podprogramy. NZÚ – rodinné domy a NZÚ – bytové domy.

OBLASTI PODPORY PRO RODINNÉ DOMY:

  1. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů – Jedná se o dotace na zateplení obálky budovy. Toho může být docíleno výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Podporována jsou dílčí i komplexní opatření
  2. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností – V tomto případě jde o dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností blížící se pasivnímu standardu.
  3. Efektivní využití zdrojů energie - Dotace na výměnu tepelného zdroje za tepelné čerpadlo se vztahuje na domy, které jsou vytápěny kotlem na tuhá paliva nebo elektrokotlem. V případě, že je současně s výměnou tepelného zdroje provedeno zateplení objektu může dosáhnout dotace až 100.000 Kč. Bez zateplení lze získat dotaci až 80.000 Kč. V oblasti se vztahuje podpora i na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Kontaktujte nás pro více informací o možnostech jak docílit úspory spolu s dotací.

Lukáš Králík, obchodní zástupce NWT Energo |  +420 607 082 004  lukas.kralik@nwt.cz

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram