Zúčastnili jsme se dvou tradičních veletrhů – Coneco/Racioenergia v Bratislavě a Solaris v Nitře.

27. 4. 2015

Oba veletrhy jsou zaměřeny na energetické úspory, vytápění a výrobu energie z obnovitelných zdrojů s návazností na koncové zákazníky z řad majitelů rodinných domů.
Potvrzuje se, že trh se v této oblasti regeneruje. Majitelé stávajících rodinných domů nebo ti, kteří plánují novostavbu, dokáží čím dál více uvažovat nejen nad počáteční investicí, ale také nad provozními náklady domu. A velmi často chtějí – byť za cenu vyšší počáteční investice – snížit provozní náklady objektu na nejnutnější minimum.

Zvykli jsme si platit za pohodlí a nadstandard. Ale stejnou či spíše ještě větší pozornost si zasluhují technologie, které krom pohodlí přinesou úsporu v provozních nákladech. V běžném životě si málo kdo uvědomuje, kolik energie je potřeba pro to, abychom měli doma teplou vodu, dostatek světla či „svých“ 23°C. Celou zimu, bez ohledu na počasí venku. V lepším případě vím, že „platím měsíčně 50 € za elektřinu a 120 € za plyn a stačí to“.
Za těmito čísly jsou ale konkrétní fyzikální veličiny. Spotřeba energie, kterou přeměníme na světlo a teplo. Každý dům má svoji spotřebu elektřiny pro světlo, vaření a další spotřebiče a svoji spotřebu plynu či jiného média, pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Tato energie se na faktuře nejčastěji objeví ve formě kWh. Jednoduše řečeno, energii v kWh musíme pro dům nakoupit, abychom v něm mohli celý rok svítit a celý rok topit. Dříve to bylo ve formě svíček na svícení a dřeva na topení, dnes nejčastěji ve formě elektřiny a plynu. Je možné se vrátit do historie – abych si část energie vyrobil sám?
Mnozí se dnes vrací ke dřevu, případně uhlí. Když nezapočítáme cenu práce s přípravou a údržbou takového zdroje tepla, je to stále nejlevnější způsob vytápění. O nějakém velkém pohodlí ale nemůže být ani řeč.

Odborníci z NWT a.s. prezentovali dvě technologie, které se dají pro výrobu energie v rámci rodinného domu využít. Tepelná čerpadla, konkrétně švédské společnosti IVT, jsou stálicí a jedničkou na českém trhu a získávají pevnou pozici i na trhu slovenském. Velký zájem byl tradičně o čerpadla systému země/voda, které mají velmi dobrý plošný faktor. Avšak skutečným hitem bylo nové tepelné čerpadlo IVT, řady „AIR X“, které se pyšní v současné době nejlepšími parametry mezi tepelnými čerpadly vzduch / voda, která jsou na českém a slovenském trhu k dispozici. V oblastech s mírnými zimami (jižní Slovensko, jižní Morava), v mnoha ohledech může konkurovat čerpadlům země/voda.
Novinkou na českém a slovenském trhu – a v podstatě i na trhu evropském – je první skutečně autonomní, jednoduchý, univerzální třífázový hybridní systém. Jednoduše řečeno, fotovoltaická elektrárna s bateriemi, technologií firem Fronius a SONY. Na rozdíl od mnoha nedokonalých náhrad, které jsou v posledních letech k dispozici, je tento systém skutečně univerzální. Použitelný jak pro stávající elektrárny, postavené v letech předchozích, tak pro novostavby. Střídač (výrobce Fronius) je jádrem celého systému a dokáže řídit tok energie tak, aby vždy byla priorita odběru buď z fotovoltaických panelů nebo z baterií, případně kombinace obojího. Ze sítě se bere jen nejnutnější minimum. Baterie jsou technologie LiFePo4, Sony je vyrábí již několik let a v současné době je garance na životnost baterií v délce 8000 cyklů. Po této době nesmí kapacita baterií klesnou pod 80% počáteční hodnoty. V praxi to znamená nejméně 20 let provozu celého systému.

Obě technologie měly velký úspěch, byť samozřejmě více poptávek bylo na tepelná čerpadla. Návratnost hybridního systému je zatím velmi dlouhá. Ale ve stejné pozici byla před několika lety i fotovoltaika a v 90. letech samozřejmě také samotná tepelná čerpadla. A nyní to jsou systémy zcela běžné, s návratností do deseti let. Byť stojí na počátku velký investiční náklad, návratnost je daná – a čím bude energie dražší, tím bude návratnost kratší. Faktem je, že při dobře zvoleném systému se kombinací dobrého zdroje vytápění a hybridní fotovoltaické elektrárny můžeme dostat na průměrné měsíční náklady 10-20 € za celý provoz rodinného domu (více, než polovinu roku platíme pouze za jistič). Otázkou pouze zůstává, jak rychle klesnou ceny baterií, aby tyto systémy byly ještě výhodnější. Dlouho to trvat nebude.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram