10. 4. 2015

NWT a.s. testujeme produkt FUJITSU PalmSecure

Biometrické technologie (dále též BT) jsou užívány pro identifikaci osob pomocí jejich jedinečných fyziologických vlastností. Využívání těchto technologií dramaticky zvyšuje bezpečnost a současně zjednodušuje přístup do různých systémů a aplikací.

Biometrické technologie se dělí na:

  • BT fyziologické např. rozpoznání obličeje, otisk prstu, oční duhovka či sítnice, DNA, obrázek krevní řečiště
  • BT behaviorální např. podpis, hlas.

Porovnání různých technologií je uvedeno na obrázku níže, kde jsou uvedeny jednotlivé metody z hlediska praktičnosti a z hlediska přesnosti rozpoznání.

 

akt_obch_1 akt_obch_2

Přesnost rozpoznávání osob je dále rozvedena v následující tabulce chybovosti systémů, kde je uveden jednak parametr FAR, který značí chybné kladné vyhodnocení u nesprávné osoby, a dále parametr FRR, který znamená chybné odmítnutí správné osoby. V obou parametrech je systém Fujitsu PalmSecure na technologické špičce.

Jak funguje rozpoznání osoby systémem PalmSecure je názorně vidět na následujícím obrázku

akt_obch_3

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram