NWT testuje produkt FUJITSU PalmSecure

10. 4. 2015

NWT a.s. testujeme produkt FUJITSU PalmSecure

Biometrické technologie (dále též BT) jsou užívány pro identifikaci osob pomocí jejich jedinečných fyziologických vlastností. Využívání těchto technologií dramaticky zvyšuje bezpečnost a současně zjednodušuje přístup do různých systémů a aplikací.

Biometrické technologie se dělí na:

  • BT fyziologické např. rozpoznání obličeje, otisk prstu, oční duhovka či sítnice, DNA, obrázek krevní řečiště
  • BT behaviorální např. podpis, hlas.

Porovnání různých technologií je uvedeno na obrázku níže, kde jsou uvedeny jednotlivé metody z hlediska praktičnosti a z hlediska přesnosti rozpoznání.

 

akt_obch_1 akt_obch_2

Přesnost rozpoznávání osob je dále rozvedena v následující tabulce chybovosti systémů, kde je uveden jednak parametr FAR, který značí chybné kladné vyhodnocení u nesprávné osoby, a dále parametr FRR, který znamená chybné odmítnutí správné osoby. V obou parametrech je systém Fujitsu PalmSecure na technologické špičce.

Jak funguje rozpoznání osoby systémem PalmSecure je názorně vidět na následujícím obrázku

akt_obch_3

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram