Ruská společnost – přírůstek do rodiny NWT

13. 3. 2013

V první polovině roku vznikla organizační složka NWT v Rusku. Dne 15. února vydal příslušný ruský úřad v Moskvě rozhodnutí o akreditaci filiálky NWT a.s. V nejbližší době bude zřízena kancelář a budou provedeny další kroky navazující na obdržení akreditace, jako založení bankovního účtu, zisk pečeti organizační složky, akreditace a víza zaměstnanců, povolení k provádění stavebních prací v Rusku apod. NWT tímto reálně vstupuje na obrovský ruský trh, kde aktuálně připravujeme projekt stavby továrny na průmyslové výbušniny.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram