Záhada žlutého kolotoče na terase NWT

13. 5. 2020

To, že ten záhadný "žlutý kolotoč" na terase byl součástí nevšedního projektu divize Energo - tzv. „kondenzační miniteplárny“, neboli kontejneru naplněného zdroji energie, už asi víte. Ale co možná nevíte, je to, že se kolegům v minulých dnech podařilo celý projekt zdárně dokončit a předat 👏.
Kromě větrné elektrárničky je součástí i mikrokogenerační jednotka, kondenzační kotel, akumulátor a solární modul. Takto „nabušený“ kontejner bude dělat radost na ČVUT v Praze v UCEEB (Univerzitním centru energeticky efektivních budov), kde bude sloužit jako experimentální zařízení, později pro výrobu elektřiny a tepla na stavbách.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram