Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Tiskové zprávy
NWT Svět
Aktuality
Nabídka

Využití odpadního tepla

Kontaktní osoba

Jakub Mráček


Nejrůznější technologické stavby v praxi produkují velká množství dále nevyužitého odpadního tepla, které je odváděno do vlastního okolí. V lepším případě jde o tzv. pasivní chlazení, kdy je teplo odvedeno do vzduchu či vody. V mnoha případech však musí být chlazení aktivní. Nezřídka se můžeme setkat dokonce s případy, kdy na jedné straně průmyslového areálu se využívají chillery (aktivní chlazení) pro dochlazování technologické vody či klimatizaci přes vzduchotechniku a na druhé straně se vytápí například administrativní část plynovými kotly.

Využití tepla je potřeba vždy posoudit individuálně. Záleží na mnoha faktorech – množství tepla, médium, které teplo přenáší (vzduch, voda apod.), období v roce, kdy je teplo k dispozici, technologické potřeby objektu, ceny jednotlivých komodit (plyn, elektřina) atd.

Součástí naší práce je posouzení daného stavu, rámcové navržení řešení včetně ceny a ekonomiky. Toto vše je zdarma, v rámci obchodní nabídky.
Následuje důkladný audit a návrh řešení, které již obsahuje schéma úprav stávající technologie, případně technologie nové a finální cenová nabídka.

Cílem řešení tohoto druhu je jak zlepšení energetické bilance objektu a menší zátěž životního prostředí, tak ekonomická návratnost celého systému.

Vybrané reference:

  • Tepelné čerpadlo IVT Greenline D43, systém voda-vodaVyužití odpadního tepla v rámci objektu sídla firmy, Zlín – Tepelné čerpadlo IVT Greenline D43, systém voda-voda. Využívá se voda, která slouží pro chlazení datového centra (serverovny) o teplotním spádu 18/13 (to znamená přívodní voda do tělesa o teplotě 18 °C a výstupní voda o teplotě 13 °C). Čerpadlo má při tomto teplotním spádu výkon 60 kW a slouží jako primární zdroj topné vody a teplé užitkové vody pro celý objekt Sila. Teprve v případě, že výkon čerpadla nedostačuje, zajistí dochlazení vody chillery na střeše budovy.