Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Tiskové zprávy
NWT Svět
Aktuality
Nabídka

Tepelná čerpadla

FAQ

Podívejte se na nejčastěji kladené otázky.

Poptávka

Vyplňte poptávkový formulář, rádi odpovíme na vaše dotazy nebo zpracujeme nezávaznou nabídku.

Chytrým řešením pro vytápění domu je v současné době bez pochyby využití tepelného čerpadla, kdy se v závislosti na typu zvoleného tepelného čerpadla dá z vložené 1 elektrické kW vytvořit 3-5 kW tepelné energie. Výhodou tohoto řešení je pro rodinné domy i využití nižší sazby za elektřinu, která pozitivně sníží náklady za elektřinu celého domu.

NWT je spolehlivým dodavatelem těchto zařízení, kdy za svou dlouhou působnost na trhu může dodat nejen prvotřídní kvalitu, ale může se zaručit v dlouhodobě stabilní společnosti. Klíčovým partnerem v této oblasti je firma IVT (patřící do skupiny Bosch), který je tradičním švédským výrobcem tepelných čerpadel nejvyšší kvality a společnost LG Electronics.

ivt_centrum_normLG_LOGO_NEWSamsung_Logo.svg

Proč?

IVt AIr XEnergie ze země, vody či vzduchu je teoreticky zdarma a bez omezení. Instalací tepelného čerpadla, které je napojeno na podlahové vytápění nebo velkoplošné radiátory, klesá energetická náročnost domu až o 80 %.

Kde?

Všude tam, kde je potřeba objekt vytápět, je solidně zateplen a přes léto je potřeba ohřívat teplou užitkovou vodu. Tepelné čerpadlo je ideální i pro objekty, kde je cílem co největší míra energetické nezávislosti.

To je možné v případě kvalitní projektové přípravy, dobře provedené realizaci a například v kombinaci s malou fotovoltaickou elektrárnou.

Jak?

Princip tepelného čerpadla je jednoduchý – tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu (vzduchu, země nebo vody) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody.

Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí. Je to stejný princip, jako když pumpičkou foukáte kolo. Vzduch i pumpička se při stlačování vzduchu výrazně zahřejí.

Tepelné čerpadlo dokáže tohoto principu skvěle využít a získat tak zdarma teplo z okolí. Samozřejmě, pro optimální provoz i v zimním období je výhodnější využít jak primární zdroj energie zemi (vodu) a pouze, pokud není jiná možnost, využít vzduch.

Využijte dotace z programu Nová zelená úsporám

Zajistíme vám zdarma vyřízení dotací v programu Nová zelená úsporám, kde jsme v seznamu odborných dodavatelů.

Na co si dát při plánování nového domu s tepelným čerpadlem pozor?

 • Rozhodněte se pro tepelné čerpadlo již v začátku úvahy o stavbě rodinného domu. Nebudete muset platit některé věci dvakrát (například projekt topení)
 • Důvěřujte tepelnému čerpadlu. Není nutné se jistit plynovou přípojkou, nebo kamny na dřevo pro případ „že by to nefungovalo“. Úsporu do plynové přípojky investujte do kvalitnějšího tepelného čerpadla.
 • Nekombinujte tepelné čerpadlo se solárními kolektory, nevyplatí se to.
 • Nepropojujte krb, nebo kamna na dřevo s topným systémem. Správné propojení krbu s teplovodní vložkou a tepelného čerpadla je drahé a málokdo v něm bude topit tak často, aby se to vyplatilo. Krb s vložkou nemá smysl pořizovat ani jako záložní řešení, protože když nejde elektřina, teplovodní krbovou vložkou se topit nedá!
 • Vyberte si podlahové vytápění pro celý dům. Zásadním způsobem snížíte spotřebu elektřiny tepelného čerpadla a je to velmi komfortní. Většina majitelů tepelných čerpadel má v domě pouze podlahové topení a jsou s ním velmi spokojeni.
 • Zeptejte se na možnost kombinace s malou fotovoltaickou elektrárnou. Už 3 – 9 panelů (výkon 750 W až 2 kW) vám výrazně sníží spotřebu energie z distribuční sítě

Typy tepelných čerpadel:

vzduch / voda

vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, odebírá teplo z venkovního vzduchu.

Vzduch je nasáván přímo do tepelného čerpadla a získané teplo je použito pro ohřev vody v topném systému nebo v zásobníku teplé vody. Tepelná čerpadla vzduch/voda se dělí na split systémy, u kterých je venkovní jednotka propojena s vnitřní jednotkou přímo pomocí potrubí s chladivem a na monoblokové systémy, kdy je chladivo pouze ve venkovní jednotce a propojení je provedeno potrubím s topnou vodou. Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou obvykle umístěna vně objektu, ale některé typy je možné instalovat i uvnitř objektu a přívod vzduchu zajistit otvory ve zdech

 

Výhody:

 • Tepelná čerpadla vzduch/voda mají nízké v porovnání s elektrickým nebo plynovým topením nízké provozní náklady
 • Vzduchová tepelná čerpadla se instalují jednoduše a rychle, s minimálními nároky na prostor
 • Tepelná čerpadla vzduch/voda mají nižší investiční náklady než tepelná čerpadla s vrty
 • Systém vzduch/voda je velmi vhodný pro vytápění sezonních bazénů

Nevýhody:

 • Tepelná čerpadla vzduch/voda mají v průměru o 30 % vyšší provozní náklady než systémy země/voda.
 • Při nízkých venkovních teplotách mají tepelná čerpadla vzduch/voda snížený výkon a sníženou výstupní teplotu topné vody.
 • Díky vyššímu namáhání kompresoru mají tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu kratší životnost, než tepelná čerpadla odebírající teplo ze země nebo vody.
 • U splitových jednotek je často nutné platit každoroční revize chladiva

Kam se hodí? Tepelná čerpadla vzduch/voda dosahují nejlepších úspor, pokud jsou napojena na nízkoteplotní podlahové vytápění. Nedoporučujeme je používat v horských oblastech, kde velkou část roku pracují s výrazně zhoršeným topným faktorem Pokud hrozí riziko, že tepelné čerpadlo vzduch/voda bude obtěžovat svým hlukem vás nebo vaše sousedy, volte technické provedení se zakrytými ventilátory, které je mnohem tišší než běžná tepelná čerpadla vzduch/voda u kterých jsou ventilátory viditelné.

Doporučujeme: IVT AIR X

 • Vynikající topné faktory COP 5,1 (7/35) a COP 4,1 (2/35)
 • Nejvyšší naměřený průměrný roční topný faktor SCOP 4,84
 • Bez povinných placených prohlídek chladícího okruhu
 • S jistotou záruky 5 + 10 let, šetřící vaše peníze za servis

země / voda

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady, geotermálního vrtu nebo vodní plochy (např. rybník).

Typ tepelného čerpadla s plošným kolektorem

kolektorPod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Při výběru plochy pro plošný kolektor je v prvé řadě nutné vyloučit plochy, kde plánujete jakoukoliv výstavbu (bazén, garáž, atd.). Rovněž je nutno posoudit kvalitu zeminy. Komplikace mohou nastat v místech, kde je zemina s velkými kameny, skála či naopak písek. Z důvodů snadného odvzdušnění je výhodné, aby kolektor byl uložen v rovině nebo mírně z kopce (směrem od kotelny). V opačném případě je nutno instalovat na nejvyšších místech odvzdušnění.

Výhody:

 • Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem má nízké investiční náklady, které jsou skoro stejné jako u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
 • Spotřeba elektřiny je přibližně o 30 % nižší, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
 • Systém země/voda s plošným kolektorem, lze instalovat v porovnání s vrty velmi rychle a bez velkého papírování

Nevýhody:

 • Systém země/voda s plošným kolektorem vyžaduje dostatečně velký pozemek, obvykle 200 až 400 m2.
 • Zemina musí umožňovat provedení výkopů do potřebné hloubky
 • Rozmístění případných dalších staveb (bazén, garáž), je nutné znát předem, aby se jim plošný kolektor mohl vyhnout

Kam se hodí? Tepelná čerpadla země/voda s plošnými zemními kolektory jsou nejlepší variantu pro běžné rodinné domy, které mají k dispozici vhodný pozemek. Tento typ se snažíme doporučovat všem zákazníkům. Ze všech typů tepelných čerpadel mají nejlepší poměr cena / výkon.

Typ tepelného čerpadla s geotermálním vrtem

1

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem zahrady. Ve vrtu o průměru 12 až 16 cm je uložena plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Podle potřeby se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 150 m. Tepelná čerpadla s vrty mají nejnižší nároky na prostor uvnitř i vně domu. Vrty pro tepelná čerpadla jsou prováděny specializovanými firmami, které obvykle zajistí i vyřízení potřebných povolení. Zkušené vrtné firmy vybavené moderní technikou, dokážou vyvrtat vrty bez poškození zahrady a tak je možné instalovat tepelná čerpadla s vrty i u stávajících objektů.

Výhody:

 • Tepelné čerpadlo s vrty má stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách
 • Spotřeba elektřiny je přibližně o 30 % nižší, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu
 • Díky malým nárokům na prostor lze tepelné čerpadlo s vrtem realizovat u většiny objektů
 • Vrt je možné využít pro levné chlazení domu v letním období (pasivní chlazení, při kterém se využívá pouze vrt a nikoliv tepelné čerpadlo)

Nevýhody:

 • Vyšší investiční náklady na pořízení vrtu
 • Nutnost vyřízení stavebního povolení

Kam se hodí? Tepelná čerpadla s vrty se nejlépe hodí do oblastí s tvrdým podložím. Naopak v oblastech, kde se nachází do velké hloubky písky a štěrky, je vrtání obtížnější.

U novostaveb, které mají jen velmi malý pozemek, lze vrty pro tepelné čerpadlo provést už před stavbou pod základovou deskou.

U stávajících staveb je to optimální řešení v případě, že je velmi málo prostoru kolem domu a není možné vybudovat z jakéhokoli důvodu plošný kolektor.

Typ tepelného čerpadla s kolektorem položeným ve vodní ploše (např. rybníku)

3333

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z vodní plochy. Na dně rybníka, řeky nebo jiné vodní plochy jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi vodou a tepelným čerpadlem. Pokud nemáte poblíž domu vodní plochu, můžete jí nově vybudovat a na budoucí dno rovnou uložit kolektor.

Výhody:

 • Nízké náklady na vybudování kolektoru. Velmi nízké provozní náklady.

Nevýhody:

 • Vhodné pouze pro objekty ležící v těsné blízkosti vodní plochy. V případě, že není rybník vaším majetkem, je nutné získání povolení od správce povodí.

voda / voda

2

Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní nebo z geotermální vody. Voda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země.

Tepelná čerpadla voda/voda lze využít i pro využití odpadního tepla v technologických procesech.

Výhody:

 • Systémy voda/voda dosahují nejvyšších topných faktorů
 • Nižší investiční náklady v porovnání s tepelnými čerpadly s vrty
 • Využití místních energetických zdrojů, kdy tepelné čerpadlo voda/voda rekuperuje energii z výrobních procesů, nebo využívá geotermální vodu

Nevýhody:

 • Využití je možné pouze v lokalitách s dostatkem spodní vody, nebo vhodným zdrojem technologické či geotermální vody
 • Tepelná čerpadla voda/voda, ve většině případů pracují s otevřeným systémem, který vyžaduje pravidelnou údržbu filtrů a výměníků
 • Vyšší náklady na servis a vyšší náklady na provoz

Kam se hodí? Tepelná čerpadla voda/voda je vhodné instalovat ve větších komerčních nebo obecních objektech, kde lze zajistit bezproblémový pravidelný dozor a údržbu celého systému.

V rodinných domech je vhodné používat tepelná čerpadla voda/voda pouze v těch lokalitách, kde se v dostatečném množství vyskytuje opravdu kvalitní a snadno dostupná spodní voda. Oblastí v České a Slovenské republice, které to splňují, není příliš mnoho.

vzduch / vzduch

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z venkovního vzduchu. Vzduch je nasáván do venkovní jednotky tepelného čerpadla, kde je z něj získáno teplo a to je následně použito pro ohřev vzduchu uvnitř vytápěné budovy. Pokud má tepelné čerpadlo jednu vnitřní jednotku, funguje podobně jako sálavý zdroj tepla, například krb. Vytápí jednu místnost, ale teplo se přirozeně šíří po celém domě. Díky tomu, že toto tepelné čerpadlo ohřívá vzduch v místnosti přímo, bez prostřednictví topného systému, dosahuje za příznivých venkovních teplot výrazně lepších topných faktorů než klasická tepelná čerpadla vzduch/voda a země/voda.

Výhody:

 • Systémy vzduch/vzduch se vyznačují jednoduchou a velmi rychlou instalací
 • Tepelná čerpadla vzduch/vzduch mají velmi nízké investiční náklady
 • Kromě topení, má tepelné čerpadlo i funkci klimatizace (chlazení) a odvlhčování
 • Některé typy těchto čerpadel dokáží vyčistit vzduch uvnitř místnosti od alergenů, virů a dalších škodlivin.

Nevýhody:

 • Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch má obvykle pouze jednu vnitřní jednotku
 • Systém vzduch/vzduch není vhodný do domů a bytů s větším počtem malých místností
 • Tímto tepelným čerpadlem není možné ohřívat teplou vodu
 • Při nízkých teplotách klesá topný faktor a tím rostou náklady na vytápění

Kam se hodí?
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je ideální pro doplnění domů a bytů vytápěných elektrickými přímotopy nebo elektrokotli. Toto tepelné čerpadlo dokáže u elektricky vytápěných domů snížit zásadním způsobem provozní náklady a to bez složitých stavebních úprav a vysokých investic.

Druhou oblastí, kde se tepelná čerpadla vzduch/vzduch velmi dobře uplatní, jsou chaty a chalupy. V těchto objektech tepelné čerpadlo slouží pro temperaci v době kdy je objekt prázdný a pro vytápění, když je objekt využíván. Často se tepelná čerpadla systému vzduch/vzduch využívají pro temperaci a vytápění garáží, dílen, zimních zahrad, restaurací…