Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Tiskové zprávy
NWT Svět
Aktuality
Nabídka

Termické zušlechťování biomasy

Kontakt


Termické zušlechťování biomasy a tuhých alternativních paliv

NWT dokončuje vývoj zařízení sloužící k termickému rozkladu biomasy, čistírenských kalů a tuhého alternativního paliva (TAP). Předpokládané maximální množství zpracovávaného materiálu je 1t/hod. Termickým rozkladem vstupního materiálu dochází k tzv. zušlechťování paliv. Výslednými produkty jsou vysoce hodnotné energetické suroviny jako pyrolýzní koks, pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn.

Pyrolýzní koks, který vznikne termickým rozkladem dřevní štěpky, se nazývá dřevěné uhlí, jehož vysoká výhřevnost je všeobecně známá. Naopak pyrolýzní olej se svými parametry podobá lehkému topnému oleji. Pyrolýzní plyn lze v místě jeho výroby využít například jako palivo pro kogenerační jednotky. Tím je zajištěna decentralizovaná, vysoce účinná výroba elektřiny a tepla.

Projekt PYROLÝZNÍ JEDNOTKA S INDUKČNÍM OHŘEVEM je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je sestavit prototyp systému pyrolýzní jednotky s indukčním ohřevem pro termickou degradaci alternativního paliva (odpadu) a jiných materiálů, který bude následně odzkoušen v poloprovozu.

P1150421