Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Tiskové zprávy
NWT Svět
Aktuality
Nabídka

Servis a opravy FVE

Kontaktní osoba

Bc. Roman Baraňák


Dlouhodobě se zabýváme servisem malých i velkých fotovoltaických elektráren. Díky zkušenostem s výstavbou fotovoltaických elektráren Vám proto dokážeme nabídnout rozsáhlé služby od výměny pojistek ve střídači, přes kontroly a revize, až po rozsáhlé opravy velkých solárních parků. Součástí naší práce je také termovizní diagnostika fotovoltaických panelů a střídačů, včetně VA diagnostiky modulů. Naši technici jsou k dispozici 7 dní v týdnu, což zákazníkům zajišťuje komfortní a rychlý zásah v případě potřeby. Všechny námi spravované objekty jsou napojeny na naše dohledové centrum 24/7, díky kterému máme neustálý přehled nad Vaší fotovoltaickou elektrárnou.

Co nabízíme?

 • Dohledové centrum s provozem 24/7
 • Revize elektroinstalace (střešních i polních fotovoltaik)
 • Opravy elektroinstalace, střídačů, fotovoltaických panelů
 • Opravy ostatních technických i konstrukčních prvků fotovoltaických elektráren
 • Diagnostiku fotovoltaických panelů a měničů
 • Termodiagnostiku a měření V/A charakteristiky (výkonová kontrola)
 • Pravidelné periodické kontroly solárních parků
 • Zajištění legislativních povinností, fakturaci a výkaznictví
 • Řešení reklamací vůči dodavatelům nebo výrobcům různých komponent
 • Působíme v České i Slovenské republice

Servis

Máte poruchu na zařízení nebo jen dotaz k údržbě?
Volejte na 848 100 200 nebo nám napište servis.oze@nwt.cz

Aktuálně servisujeme 110 objektů o instalovaném výkonu vyšším než 55 MW.

Jedná se o instalace v rozpětí 16 kWp – 4,6 MWp. Působíme v České i Slovenské republice.

 

Jak funguje servisní dohledové centrum?

Servisní dohledové centrum OZE přebírá technologický a bezpečnostní dohled pro fotovoltaické elektrárny a bioplynové stanice. Dohled probíhá nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V rámci dohledu OZE má tým pracovníků na starosti predikci nadcházejících závad, optimalizaci výkonu FVE a BPS systémů, řešení pojistných událostí, komunikaci s dispečinkem distribuční soustavy a řadu dalších činností, které bezprostředně souvisí s bezproblémovým chodem fotovoltaické elektrárny či bioplynové stanice.

Proč je důležitý servis FVE?

3

Bioplynové stanice (červeně) a Fotovoltaické elektrárny (modře)

Aby byla elektrárna efektivní, je nutné o ni adekvátně pečovat a dodržovat pravidelné servisní prohlídky. Díky pravidelné kontrole konstrukční části lze předejít uvolnění panelu a zabránit případným škodám na majetku či zdraví osob. Kontrola jističů, pojistek a svorek slouží jako ochrana před vznikem přechodového odporu, který produkuje teplo a může způsobit požár.

Pravidelné vyhodnocování výroby napomáhá k optimalizaci chodu elektrárny tak, aby dosahovala maximální efektivity, například správnou funkci panelu lze ověřit prostřednictvím termovizní zkoušky, která dokáže odhalit vady na jednotlivých článcích panelu. Jeden vadný článek může ovlivňovat výkon celé série. Pravidelná servisní údržba je mnohdy vyžadovaná financujícími institucemi jako záruka péče o jejich investici. Máme bohaté zkušenosti se zařízeními s instalovaným výkonem vyšším jak 4,5 MW, ale stejně tak dobře se dokážeme postarat o Vaši rodinnou střešní instalaci.

Jak často je nutné provádět pravidelné kontroly?

Pravidelné kontroly u elektráren do 50 kW je vhodné provádět alespoň 2x ročně. U větších zdrojů pak čtvrtletně či měsíčně. Ke každé fotovoltaické elektrárně přistupujeme individuálně a respektujeme požadavky provozovatele. V případě poruchy jsou reakční časy již od 2 hodin, v závislosti na rozsahu závady. Nedostatky zjištěné při pravidelných prohlídkách jsou odstraňovány zpravidla ihned, případně v nejbližším možném termínu. Naším primárním cílem je udržitelnost projektu po celou dobu jeho životnosti.

Novinky

 • Jarní technická kontrola Vaší fotovoltaické elektrárny. S přicházejícím období nejvyšší produkce FVE nabízíme kvalifikovanou technickou inspekci, která bude provedena našimi techniky. Výstupem bude zpráva o provedené kontrole včetně soupisu odhalených závad a návrhy na jejich odstranění, případně optimalizace výroby FVE. V případě zájmu zpracujeme individuální cenovou nabídku.
 • Nabízíme opravy fotovoltaických střídačů | opravujeme fotovoltaické střídače všech značek, případně Vám provedeme pouze diagnostiku
 • Opravujeme fotovoltaické panely | v případě poruchy junction boxů fotovoltaického panelu Vám provedeme výměnu diody nebo výměnu celého junction boxu
 • Provádíme výkonovou diagnostiku FV panelů | provádíme termovizní a výkonovou diagnostiku FV panelů, měření V/A charakteristiky