Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Tiskové zprávy
NWT Svět
Aktuality
Nabídka

Výstavba peletáren

Kontaktní osoba

David Vítek


Peletovací linka je určena pro zpracování slamnatých materiálů ve formě hranatých balíků. Lze ji použít pro krmné nebo energetické účely. Umožňuje granulovat obilnou slámu nebo příměsi, např. kaly z čistíren odpadních vod, makovinu apod. Linka je navržena se dvěma stupni šrotování pro zaručení požadované frakce při granulaci. Granulační lis je vybaven třírolnovým ústrojím. Vrtání v matrici je volitelné pr. 8 – 12mm.

Součástí peletovací linky je chladící kolona, ve které se hotové pelety chladí na skladovací teplotu, což zamezuje jejich trhání. Po vychlazení se pelety třídí, odrol je navrácen zpět na granulaci.
Prach vznikající při šrotování je odváděn do vzduchového filtru. Filtr je vybaven časovým oklepem a jemný prach se vrací zpět do linky.
Páry a prach vznikající přímo v prostoru rolen je odváděn vzduchovou trasou ven z haly. Tato cesta je filtrována přes cyklon a prach je jímán do sudu.
Prach a pára vznikající v chladící koloně jsou odváděny vně haly do cyklonu, pod kterým je umístěn big-bag. Alternativně lze navrhnout prachovou komoru.
Linka je zakončena pásovým dopravníkem vychlazených pelet. Je možné navrhnout expediční sila nebo skladovací kóje.