Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Tiskové zprávy
NWT Svět
Aktuality
Nabídka

Elektromontáže

Klademe si za cíl budování pevného a důvěryhodného vztahu s každým zákazníkem. Naší snahou je nabídnout komplexní a inovativní řešení, které splňuje všechny požadavky investora, neustále se zpřísňující normy a předpisy, ale i ekonomickou rovnováhu celé dodávky, a to včetně navazujících služeb.

Stabilní zázemí naší společnosti, množství zkušeností z již realizovaných projektů i podpora ostatních divizí dává dohromady možnost ucelené dodávky systémových i nesystémových řešení, která jsou vždy založena na individuálním přístupu ke každému projektu. Od technického návrhu, přes projekt, realizaci až po záruční i pozáruční servis všech dodávaných technologií a systémů.

Samozřejmostí je, že k provádění veškerých uvedených činností máme veškeré potřebné certifikáty a osvědčení.

Ať už stavíte rodinný dům či zastupujete investora administrativně – výrobního areálu, neváhejte nás oslovit prostřednictvím níže uvedených kontaktů.


Vybrané reference:

  • silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace – projekty FVE a BPS realizované NWT
  • Barum Continental s.r.o., Otrokovice (Automatická paletizace – slaboproudá elektroinstalace, MaR, VO, 2015)
  • Letiště Leoše Janáčka Ostrava (Integrované výjezdové centrum, SLP, SIL, 2015)
  • Národní ústav duševního zdraví Praha – Klecany (SLP, MaR, 2014)
  • Obchodní centrum MAX Poprad a Trenčín (SLP, SIL, 2014)
  • Moravian Science Brno – zábavný vědecký park (SLP, 2014)
  • 14|15 Baťuv institut Zlín (kompletní slaboproudá elektroinstalace, 2012-2013)
  • Barum Continental s.r.o., Otrokovice (rozšiřování a úpravy datové optické a metalické sítě, od 2009)

Přehled ostatních referencí k nahlédnutí: Reference Elektromontáže 2011 – 2016

Kontakt

Ředitel divize Elektro: Ing. Michal Gregor
+420 702 219 151
elektro@nwt.cz

Ředitel pobočky Praha: Petr Glozyga
+420 601 142 907
poptavky.elektro@nwt.cz

Portfolio NWT

Podívejte se na naše portfolio v oborech energo a elektro

 

 Mezi hlavní činnosti divize elektromontáží patří zejména:

Silnoproudá elektroinstalace

Silnoproudé elektroinstalace patří bezpochyby k těm nejznámějším součástem elektroinstalací všeobecně. Dnešní trh nabízí velký prostor zejména pro cenovou konkurenci, což je pro zákazníka dobře. Ne vždy však jde ruku v ruce s cenou i kvalita a komplexnost jak dodávky, tak i navazujících služeb.

Elektromontážní divize se zabývá dodávkami, montáží i následným servisem silnoproudých elektroinstalací, ať už vysokého či nízkého napětí, již řadu let, během kterých si nejen na českém trhu vybudovala silnou pozici, díky které je schopna se o zákazníka postarat od návrhu a projekce elektroinstalací, přes jejich odbornou dodávku a montáž, až po revize a následný záruční a pozáruční servis.

I díky obchodním zkušenostem pracovníků divize je výsledkem komplexní zajištění dodávek veškerých součástí silnoproudé elektroinstalace od rozváděčů, přes kabeláže a veřejné osvětlení, až po jednotlivá svítidla a koncové prvky nejrůznějších dodavatelů.

Měření a regulace – MaR

Dnes, více než kdy jindy, je pro každý objekt zásadním faktorem ekonomika provozu. Systémy měření a regulace, zkráceně MaR, jsou dnes jedněmi z nejprogresivněji se vyvíjejících technologií.

Jejich hlavním úkolem je optimalizace provozních nákladů v oblastech topení, chlazení, větrání osvětlení a napájení jednotlivých technologií. Aplikací logických principů, jako je například využití zbytkového či odpadního tepla pro ohřev teplé užitkové vody nebo vytápění části objektu, se dají rapidně snížit právě zmiňované provozní náklady.

Precizně promyšlený projekt měření a regulace dává prostor jak znatelným úsporám provozních nákladů, tak zvýšení užitné hodnoty objektů a prodloužení jejich životnosti. Soustava senzorů, čidel a ventilů, které do systémů měření a regulace patří, spolu s profesionálními službami jak montážních, tak i servisních pracovníků NWT, a.s. má za výsledek perfektní optimalizaci provozu budovy, přesný přehled o probíhajících procesech, jasné a srozumitelné výstupy, maximální prevenci poruch, a to vše s minimálním zásahem lidského faktoru. Nejčastějšími partnery při dodávce technologií měření a regulace jsou pro nás značky Johnson Controls, Sauter, Loxone, Siemens, TRONIC CONTROL.

Inteligentní řízení budov

Moderní trendy udávají jasný směr i kapitole inteligentního řízení budov, známé spíše pod názvem inteligentní elektroinstalace. V podstatě se jedná o kombinaci technologií zajišťujících nejen optimalizaci provozních nákladů objektů, ale i maximální komfort jejich uživatele, a to téměř bez zásahu lidského faktoru.

Stejně jako systémy měření a regulace má inteligentní elektroinstalace za úkol snížení provozních nákladů v oblastech, jako je vytápění, chlazení a větrání objektu, osvětlení a dalších, energeticky náročných oblastech. Navíc ovšem inteligentní elektroinstalace nabízejí vysoce komfortní možnost daný objekt na dálku sledovat a spravovat prostřednictvím vzdáleného přístupu z počítače, tabletu nebo chytrého telefonu a celý objekt takto v podstatě řídit.

K našim významným dodavatelům těchto technologií patří například společnost Loxone.

Datové sítě a strukturovaná kabeláž – SK

Datové sítě představují v současné době jednu z nejrozšířenějších komunikačních infrastruktur, sloužících pro přenos dat, hlasu a v neposlední řadě i obrazu. V současné době je v komunikačním prostředí kladen největší důraz na flexibilitu, bezpečnost a rychlost celé sítě.

Strukturovaná kabeláž, která je nosným prvkem datových sítí, je univerzální kabelový rozvod v celém objektu, jehož cílem je komplexní propojení jednotlivých technologií a možnost sběru a přenosu dat. Nejčastěji provozovanými systémy, využívající strukturované kabeláže jsou počítačové sítě, hlasové služby (analogový a IP telefon), kamerové systémy, přístupové a zabezpečovací systémy atd.

Parametry strukturované kabeláže jsou dány požadavky připojených systémů. Nosným prvkem je datový kabel s kroucenými páry a požadovanou šířkou přenosového pásma. Tuto specifikují normy ČSN EN 50173 resp. EIA/TIA 568A. V současné době se nejvíce používají kategorie 5e, 6, 6a, 7 (resp. třídy D až F) s šířkou pásma 100 až 600 MHz, nazývané dle podporované aplikace jako Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G Ethernet. Pro náročné aplikace používáme i přenos po optických kabelech, např. síť GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Specializujeme se především na kabelážní systémy SOLARIX, KELine, Panduit, na přání jsme však schopni dodat i systémy jiných výrobců.

Elektrická požární signalizace – EPS

Systémy EPS, tedy elektrické požární signalizace, dnes představují významný prvek v celkovém standardu moderních budov. Jak už z názvu vyplývá, jejich hlavním cílem je včasná detekce a lokalizace požáru již v jeho raném stádiu a okamžité předání informací patřičným orgánům.

Systém elektrické požární signalizace se, mimo doplňkových prvků, skládá z tzv. hlásičů a ústředny. Hlásič, ať už tlačítkový, vyžadující lidský faktor, nebo samočinný, který na základě vyhodnocení fyzikálních změn v prostředí (přítomnost kouře, zvýšená teplota,…) předá informaci ústředně a ta už, dle nastavených parametrů vyšle potřebný signál např. na ohlašovnu požárů či na nejbližší pracoviště HZS. To vše ve spolupráci s technologiemi evakuačního rozhlasu a ozvučení budov, které neodmyslitelně patří ke komplexní dodávce v této oblasti, stejně tak jako naše nabídka, zahrnující potřebné revize, zkoušky provozuschopnosti, pravidelné profylaktické prohlídky, dle neustále se zpřísňujících se norem.

Technologie EPS je dnes nedílnou součástí většiny objektů a díky neustálému vývoji má zásadní podíl na ochraně zdraví osob i majetku. I my při projekci, dodávce a následném servisu těchto zařízení klademe důraz na preciznost a kvalitu, kterou podkládá i fakt, že spolupracujeme s předními světovými dodavateli, jako jsou např. Honeywell, Schrack, Siemens a mnoho dalších.

Ozvučení – evakuační rozhlas – MR | ER

Systém ozvučení bývá často ve spojení s požární signalizací, tehdy se jedná o evakuační rozhlas pro zajištění řízené evakuace osob z objektu a tím zajištění větší bezpečnosti při požáru či jiném ohrožení. Může také sloužit jen pro běžná služební hlášení, reklamní či informační sdělení nebo pro reprodukci hudby pro příjemnější prostředí. Jedná se o 100V rozvody s možností velkých vzdáleností mezi zdrojem signálu a reproduktory.

Další formou ozvučení jsou systémy pro ozvučení tělocvičen, kina či divadla, konferenčních prostor, nebo specializované aplikace jako tlumočnické systémy, komunikace sestra/pacient v nemocnicích apod.

V naší nabídce jsou desítky světových i domácích výrobců, s ohledem na konkrétní požadavky zákazníka, mezi které patří např. Honeywell, BOSCH, DEXON, Esser.

Elektronické zabezpečovací systémy – EZS

Elektronické zabezpečovací systémy představují vysoce efektivní a zároveň ekonomické řešení ochrany nejen majetku. Komplexní řešení sestává z koncových prvků, jako jsou například pohybové a magnetické detektory, které dle nastavených parametrů snímají a vyhodnocují situaci v daných prostorech a v reálném čase předávají nasbíraná data do ústředny zabezpečovacího systému. Vhodným doplněním bývá kamerový systém. V případě narušení prostor systém okamžitě předává podněty k zásahu příslušným orgánům, ať už je to stálá bezpečnostní služba, pult centralizované ochrany (PCO) nebo nejbližší složka IZS.

Elektronické zabezpečovací systémy jsou dnes běžnou součástí jak rodinných domů, tak i průmyslových či administrativních staveb, kde tvoří nedílnou součást ochrany osob, majetku i know-how a zároveň jsou bezpodmínečným prvkem pojistných smluv.

V oblasti elektronických zabezpečovacích systémů, stejně jako ve všech našich činnostech, nic nepodceňujeme a své služby opíráme o renomované světové značky, jako jsou Honeywell, Paradox, Jablotron, Siemens a další.

Monitorovací a kamerové systémy – CCTV

Bezpodmínečnou součástí elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) i dalších dnešních technologií jsou kamerové systémy. Může se zdát poněkud kontraproduktivní a nepříjemné, jak nás dnes kamerové systémy sledují na ulicích, nádražích, v restauracích, zkrátka na každém kroku. Na druhou stranu se tyto, velmi progresivně se vyvíjející, technologie starají o ochranu jak nás samotných, tak i našeho majetku a bezpečí.

Výsledkem aplikace kamerového systému je dohled, prevence a archivace záznamů, které mohou být použity pro nejrůznější účely.

Navrhujeme-li a instalujeme kamerové systémy, nic nepodceňujeme a využíváme dodávek předních světových výrobců, jejichž spolehlivost jsme si ověřili v mnoha aplikacích. Nejčastěji jsou to společnosti SAMSUNG, AXIS, SONY, Dahua, Hikvision.

Přístupové a docházkové systémy – ACS / EKV

Elektronická kontrola přístupů a pohybu tvoří jednu z nejpodstatnějších oblastí ochrany a zabezpečení všech objektů. Snímače, kódy, přístupová hesla, čipy a další varianty mají za úkol povolit či zamezit přístup do libovolné části objektu a tak značně zvýšit úroveň zabezpečení nejen budov. Zároveň však nabízí zajímavou a snadnou alternativu kontroly a archivace údajů o příchodech, odchodech a pohybu ve svěřeném objektu či areálu.

Přístupové a docházkové systémy se v reakci na požadavky trhu vyvíjí velmi rychle a vyžadují naprosto individuální přístup ke každému projektu, který je ve spolupráci s elektromontážní divizí NWT, a.s. naprostou samozřejmostí, stejně jako dodávky předních světových značek, Estelar, Cominfo, Siemens, ASSA ABLOY.

Jednotný čas – JČ

Systém jednotného času je, ve spolupráci s dalšími námi dodávanými technologiemi, velmi užitečným nástrojem nejen pro správu budov. Žádný větší moderní objekt se dnes bez technologie jednotného času neobejde. Jednotný čas je totiž nezbytnou součástí vzájemné koordinace elektronických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, kamerových systémů i přístupových a docházkových technologií. Bez správné koordinace by totiž tyto moderní technologie nefungovaly.