Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Tiskové zprávy
NWT Svět
Aktuality
Nabídka

Příprava projektů

Kontaktní osoba

Ing. David Malošík


Pro úspěšnou realizaci projektu je důležitá kvalitní příprava projektu. Na začátku každého projektu je důležité zpracovat kvalitní zastavovací studii, kterou je nutné odsouhlasit se všemi zainteresovanými stranami a to především s investorem a uživatelem stavby. Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace šetří investorovi čas při vlastní realizaci projektu a také peníze vynaložené na vlastní realizaci. NWT nabízí služby týmu vlastních projektantů s profesními autorizacemi pozemní stavitelství, elektro a TZB.

 

IMG_5946

Development

Nabízené projekční práce a služby:

 • zpracování a návrh zastavovací studie včetně variantních řešení
 • zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, tj. pro územní řízení (DUR), pro stavební řízení (DSP), pro provedení stavby (DPS) a skutečného provedení stavby (DSPS)
 • kompletní inženýrská činnost včetně zajištění zkušebního provozu, kolaudace, získání licence
 • příprava tendrových dokumentací nutných pro získání dotačních titulů
 • kontrola dokumentací akvizičních projektů
 • zpracování projektů pro úspory elektřiny a tepla vč. energetických auditů, průkazů a štítků
 • autorský dozor, činnost koordinátora BOZP
 • specializace našeho projekčního týmu jsou: skleníkové instalace – skleníky využívající hydroponii – pěstební, bioplynové stanice, peletovací linky, technologické haly a budovy

Vybrané reference

(zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, kompletní inženýrská činnost):

 • stovky střešních FVE (2009 – 2013)
 • FVE Černčín, ČR (výkon: 636 kWp,  2010)
 • BPS Uherčice, ČR (výkon: 2000 kWe, 2012)  situační výkres | půdorys
 • pyrolýza Sv. Jan nad Malší, ČR (výkon: 470 kWe,  2013) situační výkres
 • pěstební skleník Kameničany, SR (rozloha: 3 ha, 2013) situační výkres
 • plynofikace kotelny, kompletní výměna otopné soustavy v 13 objektech vč. venkovních teplovodů – areál vojenského útvaru Přáslavice (2013)
 • peletkárna Huštěnovice, ČR (výkon: 2t/h, 2014)
 • pěstební skleníky Haňovice, ČR (rozloha: 3ha, 2016)
 • skleník AGRO Pálava, ČR (rozloha: 4,6 ha, 2015)
 • skleníky Mutěnice, ČR (rozloha: 2,46 ha, 2016)
 • skleník Smržice, ČR (rozloha: 2,4 ha, 2016)