Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
@sk
NWT Svet
Aktuality
Tlačové správy
Nabídka

Fotovoltaika

FAQ

Podívejte se na nejčastěji kladené otázky.

Dopyt

Vyplňte kontaktný formulár, radi odpovieme na Vaše otázky alebo spracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Klasický fotovoltaický systém s panelmi a striedačom zapojeným do vnútorných rozvodov domu je tým najjednodušším spôsobom, ako znížiť účty za elektrickú energiu. V súčasnej dobe sa stále viac využíva akumulácia do batérií. NWT má skúsenosti s riešením firiem FRONIUS a SONY, ktoré predstavili spoločný projekt v oblasti malých hybridných systémov pod názvom Fronius Energy Package. Prvé systémy tohto druhu už máme nainštalované od leta 2015 aj u našich zákazníkov.

FroniusWinaco

Prečo?

Celková elektrická energia pri tomto druhu elektrárne pochádza zo slnečného žiarenia. Preto fotovoltaické elektrárne pracujú v súlade s prírodou a znižujú záťaž, ktoré vytvárajú „špinavé“ konvenčné zdroje. Starým mýtom je, že za svoju životnosť vyrobia menej energie, než je potreba pre ich výstavbu. V skutočnosti je energia vložená do výroby panelov vrátená zhruba za jeden rok. Naviac životnosť celého systému je pri využívaní kvalitných komponentov až 40 rokov.

Kde?

Všade tam, kde je stála spotreba elektrickej energie. Typickým investorom do tohto systému je majiteľ rodinného domu s elektrickým vykurovaním, s dielňou či výrobou, ktorá funguje cez deň, či majiteľ firmy, kde sa cez deň elektrická energia spotrebuje v klimatizáciách, počítačoch, na osvetlenie alebo samozrejme na výrobu v strojoch a technológiách. Heslom budúcnosti je energetická nezávislosť. Fotovoltaika je najjednoduchším systémom, ktorý k nej prispieva. Do budúcna sú naviac bežné malé fotovoltaické elektrárne rozšíriteľné o systém ukladania do batérií.

Ako?

K premene slnečného žiarenia na elektrickú energiu dochádza vo fotovoltaických paneloch, ktoré vyrábajú jednosmerný prúd. Ten môže byť následne v invertori premenený na striedavý (230/400V) a privedený do zásuvky alebo rozvádzača v rámci objektu. Objekt potom primárne spotrebováva energiu, ktorá bola vyrobená v miestnom zdroji a z distribučnej siete sa odoberá len energia v prípade, že miestny zdroj nepostačuje. Ďalšou možnosťou je využiť fotovoltaiku v ostrovnej prevádzke pre napájanie chát, karavánov a ďalších objektov, kde nie je prípojka elektrickej energie.

Klasická fotovoltaická elektráreň (on-grid)

fve

Či už vlastníte akýkoľvek objekt, kde je veľká spotreba elektrickej energie cez deň, je pre Vás klasický fotovoltaický systém s panelmi a meničom zapojeným do vnútorných rozvodov domu tým najjednoduchším spôsobom, ako znížiť účty za elektrinu. Typickým investorom do tohto systému je majiteľ rodinného domu s elektrickým kúrením, s dielňou či výrobou, ktorá funguje cez deň či majiteľ firmy, kde sa cez deň elektrická energia spotrebuje v klimatizáciách, počítačoch, na osvetlenie alebo samozrejme na výrobu v strojoch a technológiách.

Čísla z praxe

Firma s NN prípojkou elektriny, ročný odber 500MWh

Návrh riešenia: fotovoltaická elektráreň s výkonom 100 kWp, ročná výroba 100 MWh. Investícia cca 110 000 €, ročná úspora na neodobratej elektrine cca 14 000 -17 000 €.

Byt alebo rodinný dom so spotrebou 3 MWh ročne

Návrh riešenia: dva fotovoltaické panely s mikrostriedačom so špičkovým výkonom 500 Wp, ročná výroba 500 kWh. Investícia cca 1 000 €, ročná úspora na neodobratej elektrine cca 100 – 120 €

Fotovoltaické mikrosystémy – nielen na balkón

balkon

Súčasným trendom v oblasti úspory energií je pokrytie minimálnej spotreby v domácnostiach alebo bytoch, napríklad z obnoviteľného zdroja energie. Týka sa to predovšetkým objektov, ktoré nespadajú do vyššie uvedenej kategórie a spotreba elektriny cez deň je malá. V praxi sa nainštaluje niekoľko fotovoltaických panelov na strechu alebo balkón a následne sa napojí do rozvodov domu. Tento systém je možné použiť už od inštalácie jedného panelu s výkonom 250 W a ročnej výrobe 250 kWh. Každý panel je vybavený samostatným mikrostriedačom. Výhodou je veľmi jednoduchá montáž a možnosť zapojenia priamo do jestvujúcej zásuvky.

Akumulácia – hybridná elektráreň

Veľká časť súčasných fotovoltaických elektrární na rodinných domoch rieši problém, ako zužitkovať denné prebytky vyrobenej energie. Riešenie spočíva v rozšírení súčasného systému o batérie, vďaka ktorým možno cez deň vyrobenú a uloženú energiu si spotrebovať až večer či za zlého počasia. Začlenením takéhoto systému sa môže rodinný dom či firma stáť v ideálnych podmienkach takmer sebestačnou jednotkou bez závislosti na okolnej sieti. Pretože je objekt stále na distribučnú sieť napojený, tak už slúži len ako záloha.

Samotný spôsob použitia hybridných systémov v praxi možno rozdeliť do dvoch kategórií:

  1. Zjednodušene povedané na systémy pre fanúšikov a nadšencov, ktorí nepotrebujú 100% garanciu nepretržitej prevádzky
  2. Systémy, ktoré sú cenou i kvalitou o niekoľko radov vyššie a pri správnej projekcii dokážu zabezpečiť dodávku energie bez prerušenia za každého počasia. Je nutné podotknúť, že v geografickom pásme Českej a Slovenskej republiky je nutné tieto systémy, ktoré v zemiach s väčším svitom vystačia len s fotovoltaickými panelmi, doplniť o iný zdroj energie – najčastejšie veternou turbínou či dieselagregátom. Tieto dodatočné systémy možno integrovať do jedného celku s fotovoltaikou.

Úprava jestvujúcej fotovoltaickej elektrárne na hybridný systém bez zložitých zásahov a administratívy

Majiteľov fotovoltaických elektrární, ktorí premýšľajú nad myšlienkou, ako využiť vlastnú vyrobenú elektrinu rapídne pribúda. Veľa z nich ale netuší, že riešenie je veľmi jednoduché.

Riešenie spočíva v úprave jestvujúceho funkčného fotovoltaického systému na hybridný začlenením veľkokapacitných akumulátorov do systému. V reálnej situácii si takýto zákazník musí nachystať priestor pre takéto batérie, najlepšie v mieste kde sú umiestnené súčasné striedače. Tým bude zaručené, že sa majiteľ vyhne zásadným stavebným úpravám. Dôležité je tiež správne vetranie “akumulátorovne“, nakoľko pri nabíjaní/vybíjaní dochádza k fyzicko-chemickým reakciám, veľmi dôležitá je tiež stála teplota, najlepšie 20 °C (+-5°C).

Pri správnom nakonfigurovaní systému je potom možné reálne využívať maximálny potenciál fotovoltaického zariadenia na vlastnej streche. Od tohto stavu je už len malý krôčik k tzv. energetickej sebestačnosti, ktorá sa viac menej prejaví na faktúre za elektrinu, ktorá sa rok čo rok zdražuje.

Ostrovná fotovoltaická elektráreň (off-grid)

Ostrovné systémy na 12V (24V) pre chaty, karavány a lode

Najjednoduchší systém zapojenia je kombinácia niekoľkých fotovoltaických panelov a akumulátorov (???d klasickej veľkej autobatérií napríklad z nákladného auta) . Akumulátor je nabíjaný cez regulátor napätia (fotovoltaické panely majú väčšinou napätie cez 30V) a potom je už na používateľovi, či si pri rozvodoch energie vystačí so štandardným napätím akumulátoru, ktoré je buď 12 V alebo 24 V či si dokúpi i malý menič, ktorý má na výstupe klasických 230 V. Toto riešenie je vhodné len pre nenáročných užívateľov, ktorí nepočítajú s každodennou prevádzkou a kde je maximálny odber v radoch stoviek wattov.

Tento systém bez problémov utiahne jednoduché osvetlenie (ideálne LED), televíziu s nízkym príkonom (LCD, LED), ľadničku a iné bežné spotrebiče s nízkym príkonom.

Nedá sa počítať, že by takýto systém mohol byť použiteľný napríklad pre prevádzku kuchyne s rýchlovarnou kanvicou, mikrovlnnou trúbou, pračkou a inými spotrebičmi, ktoré majú príkon 2000 W a viac.

Ostrovné systémy na 230V (400V) pre rodinné domy a bytové celky

Ostrovný systém pre rodinné domy, prípadne určené pre napájanie celých bytových domov, sú neprávom – v posledných rokoch v pozadí záujmu. Je to paradox, pretože práve tieto systémy sú budúcnosťou malej energetiky. Na druhú stranu, drtivá väčšina systémov malej fotovoltaiky na rodinných domoch či na budovách firiem, ktoré už fungujú, bude možné v blízkej budúcnosti doplniť o systém pre akumuláciu energie.

Tieto ostrovné systémy sú projektované tak, aby z energetického hľadiska umožnili nulový odber zo siete distribútora. Jadrom týchto systémov je automatická spínacia skriňa, ktorá riadi tok elektrickej energie. V prípade, že fotovoltaické panely vyrábajú dostatok energie, je časť energie spotrebovaná v rámci budovy. Prípadné prebytky sú ukladané do batérií. Naopak v prípade, že je energie z panelov nedostatok, rozdiel sa z batérií dorovnáva. V prípade úplného vypnutia fotovoltaiky (napr. v noci) je energia odoberaná z batérií až do takého vybitia batérií, ktoré je vopred naprogramované.

Z hľadiska životnosti batérií sa nedoporučuje vybíjanie pod 50% kapacity. Spôsob, ako dimenzovať celý systém, je dvojaký. V prvom prípade sa počíta s tým, že je distribučná sieť stabilne aspoň časť dňa k dispozícii. Dobíjanie batérií je totiž možné i z distribučnej siete (to je nutné pre ich životnosť). Samozrejme v prípade dobrého počasia  a bežnej spotreby v rámci budovy – podľa starostlivého plánovania – je možné i týždne neodobrať z distribučnej siete ani kWh elektrickej energie. Distribučná sieť potom tvorí akúsi poistku pre prípad zlého počasia alebo poruchy striedačov. Tento spôsob zapojenia nie je v pravom slova zmysle ostrovným systémom, ale skôr by sa ho dalo nazvať ako záložný.

Druhý prípad nastane, keď distribučná sieť nie je k dispozícii vôbec alebo je veľmi nestabilná. Toto sa najviac týka rozvojových zemí, ale tiež napríklad veľkých oblastí na ostrovoch či odľahlých lokalitách v južnej Európe (Chorvátsko, Grécko a pod.), ktoré nie sú vôbec napojené na distribučnú sústavu. V týchto oblastiach sa však stavajú domy ako trvale obývané, tak rekreačné strediská. A samozrejme si užívatelia týchto domov chcú udržať komfort spojený s využitím elektrickej energie, na aký sú zvyknutí z bežného života. Ostrovný systém sa v takomto prípade musí projektovať s ohľadom na to, že napríklad v zimnom období bude výkon fotovoltaických panelov veľmi obmedzený a dom tak bude odkázaný len na energiu uloženú v akumulátoroch. Kľúčové je predovšetkým nadimenzovanie počtu panelov a celkovej kapacity batérií. Často sa tiež doporučuje doplnenie systému o veternú turbínu (pre rodinný dom stačí výkon 1,5 až 3 kW). Veterná turbína má výhodu, že funguje aj v noci a v zimnom období – napríklad pri zatiahnutej oblohe a je možné ju jednoducho integrovať do celého systému. Rovnako ako energiu z fotovoltaiky, je možné i energiu z vetra využiť k dobíjaniu batérií a napájaniu spotrebičov v rámci budovy. Ako záložné riešenie je možné nainštalovať i dieselagregát.

V súčasnej dobe má NWT skúsenosti s obidvoma vyššie uvedenými prípadmi ostrovných systémov. Cieľovými destináciami nie je len Česká a Slovenská republika, ale napríklad i zákazníci v Chorvátsku, Sýrii či Libanone.

Ohrev teplej úžitkovej vody pomocou fotovoltaiky

ohrev_vody

TUV ohrievame dnes v rodinných domoch všetci. Každý premýšľa, ako ju ohrievať čo najlacnejšie. Poslednú dobu sa najviac hovorí o ohreve vody pomocou slnečného žiarenia. Áno, z historického i logického hľadiska sa javí tento spôsob ako najekonomickejší, ale je nutné dobre vybrať spôsob ohrevu. Existujú dve varianty, termický ohrev a voltaický ohrev. Pokiaľ nebudeme brať v úvahu žiadne finančné podpory zo strany štátu, potom vychádza voltaický ohrev ako lepšia varianta. Odpadá nielen potreba čerpadla a ďalších inštalatérskych úprav, ale ohrev funguje i pri nízkom svite a v zimných mesiacoch, čo je výhodné obzvlášť v oblačnom a chladnom období. Nehrozí tiež zamrznutie alebo prehriatie kolektoru. Na druhej strane je potreba väčšej plochy pre rovnaký výkon a tiež samozrejme inštalácia akumulačnej nádoby.

Akumulácia do vody

Akumulácia energie do vody je prvým a najľahším krokom pre zvýšenie využitia prebytkov elektrickej energie z novej či jestvujúcej elektrárne.

Dá sa povedať, že nové fotovoltaické elektrárne na rodinných domoch, kde nie je tepelné čerpadlo, musia tento systém akumulácie mať, inak sa návratnosť neúmerne predlžuje.

Akumulačná nádrž je napojená ako na rozvody teplej úžitkovej vody, tak na vykurovanie. Zariadenie nazývané Wattrouter, ktoré meria prebytky na rozhraní domu (najčastejšie v hlavnom rozvádzači), dokáže presmerovať energiu už o veľkosti niekoľko desiatok wattov napríklad práve na špirálu v akumulačnej nádobe.

V bežnom rodinnom dome sa výrazne zdvihne využitie elektrickej energie, ktorá by inak šila za „pár centov“ do siete distribútora a investor naviac ušetrí za iné médium nutné pre vykurovanie alebo ohrev TUV (napr. plyn).

Praktický príklad
Investícia, ktorá Vám bude zarábať.
Jestvujúca fotovoltaická elektráreň s výkonom 10 kW. Ročná výroba 10 MWh.
80% energie ide do siete. 20% je vlastná spotreba.
NÁVRH RIEŠENIA:
Akumulačná nádrž s objemom 400 litrov.
Dva výmenníky.
Dve trojfázové topné špirály, každá o výkonu 3 kW.
Wattrouter pre riadenie prebytkov.
Bojler bude odstavený, akumulačná nádrž bude slúžiť ako zásobník TUV.
Prvý výmenník bude napojený na vykurovací okruh.
Druhý môže byť napojený na plynový kotol a slúžiť ako záloha pro ohrev TUV pri zlom počasí.
Investícia 3 300 – 4 500 € vrátane DPH
Ročná úspora na plyne a elektrine 370 – 740 €