Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
@sk
NWT Svet
Aktuality
Tlačové správy
Nabídka

O spoločnosti

Spoločnosť NWT, a.s. sa riadi medzi najvýznamnejšie technologické a inovačné firmy v Českej republike. Filozofiou NWT je ponúkať komplexné služby na profesionálnej úrovni s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníka. Cieľom spoločnosti je kvalita, spoľahlivosť a dlhodobý vzťah s klientami založený na vzájomnej dôvere. Víziou spoločnosti je prinášať ľuďom nové svetové technológie (New World Technologies), byť číslo jedna v Európe sa šíria ponuky alternatívnych zdrojov energie, rozvíjať nezávislú, pre partnerov finančne motivujúcu energetiku, ktorá bude v súlade so životným prostredím a celosvetovou enviromentálnou politikou.

Spoločnosť NWT je zisková a stabilná spoločnosť s dlhodobými základmi. Priaznivé výsledky dosahuje i navzdory stagnujúcej ekonomickej situácii, čo dokazuje stabilitu, dôveryhodnosť a profesionalitu našej spoločnosti, ktorá na trhu funguje viac ako 20 rokov. Zamestnáva takmer 200 pracovníkov v oboroch IT, telekomunikácie, obnoviteľné zdroje energie a biotechnológie.

Základné údaje

  • sídlo spoločnosti: Nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, Česká republika
  • korešpondenčná adresa: třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín, Česká republika
  • IČO: 63469511
  • DIČ: CZ63469511
  • založenie spoločnosti: 1992 (predtým NWT Computer, s.r.o.)
  • právna forma: akciová spoločnosť
  • pobočky: Praha, Zlín, Kroměříž, Staré Město

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedeného u Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka 6207

  • členovia predstavenstva: David Vítek, Bc. Martina Vítková, Ing. Jiŕí Stodůlka
  • členovia dozornej rady: Ing. Zdeněk Topič, Petra Večerková, Jitka Gaudková

Bankové spojenie

Upozornenie pre zmluvných partnerov

Dovoľujeme si týmto zdvorilo upozorniť našich zmluvných partnerov, že v zmysle § 1963, odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník v platnom znení, začne lehota splatnosti daňových dokladov vystavených našimi zmluvnými partnermi na vrub našej spoločnosti bežať až nasledujúci deň po ich doručení do sídla alebo prevádzky našej spoločnosti.

Organizačná štruktúra spoločnosti a charakteristika firemných farieb

Spoločnosť NWT je rozdelená do niekoľkých divízií, ktoré tvoria štyri skupiny, ktoré sú členené podľa rôznych farieb. Zákazníci sú tak schopní vnímať pridané hodnoty, ktoré im jednotlivé divízie prinášajú.
Zelená farba – výroba a úspory energie / Modrá farba – stavebníctvo / Oranžová farba – informačné technológie a telekomunikácie / Šedá farba – holding a podpora

Aktuálna organizačná štruktúra na stiahnutie TU.

Napísali o nás