Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Tiskové zprávy
NWT Svět
Aktuality
Nabídka

Termolýza biomasy

01.10.2014

Přinášíme revoluční pohled na nakládání s odpadem. Princip technologie spočívá v termolýzním zpracování druhotných materiálů organického původu pro výrobu elektrické energie a tepla. Tato technologie je jediným způsobem, jak efektivně a ekologicky zpracovat následující materiály:

• komunální a průmyslový odpad (separovaný)
• bio odpad, štěpka, tráva
• menší nebo středně toxický odpad (nemocniční odpad)
• plastový odpad
• masokostní moučka
• odpadní pryž, důlní pásy, gumové produkty a opotřebované pneumatiky
• čistírenské kaly a různé druhy výkalů
• ostatní druhy materiálu organického druhu
Termolýza představuje nejen efektivní řešení problémů s odpadem, ale také dlouhodobý zisk. Bližší informace získáte v našem letáku – Termolýza biomasy.