Silnoproudá elektroinstalace (SIL)

Rozvody elektřiny vysokého napětí, trafostanice, rozvody 400V i 230V ve zdi, v lištách nebo ve žlabech, zásuvky, montáže spotřebičů, rozvaděče, jištění. Díky početnému a zkušenému týmu včetně vlastní projekce realizujeme rozsáhlé a náročné projekty. Jsme schopni se o zákazníka postarat od samotného návrhu a projekce elektroinstalací, přes jejich odbornou dodávku a montáž, až po revize a následný záruční a pozáruční servis.

Více informací

Měření a regulace (MaR)

Montáž čidel, propojení do sběrnic, rozvaděče, naprogramování řídícího průmyslového počítače. Příkladem větších realizací jsou tunely, garážové domy, fabriky nebo řízení odběru elektrického proudu - sledování patnáctiminutových maxim a spuštění scénáře nouzového odpojení méně důležitých spotřebičů. V posledních letech se klade velký důraz na inteligentní řízení budov.

Více informací

Inteligentní řízení budov (inteligentní elektroinstalace, inteligentní TZB, EIB, Smart building)

Obvykle se jedná o zajištění tepelné pohody v budovách s nejnižšími provozními náklady aplikací logických principů měření a regulace. Vše je možné sledovat a řídit pomocí telefonu nebo tabletu.

Více informací

Datové sítě a strukturovaná kabeláž (SK)

Datové sítě tvořené optickými a metalickými kabely představují v současné době jednu z nejrozšířenějších komunikačních infrastruktur pro přenos dat, hlasu a obrazu. Důraz klademe nejen na bezpečnost, stabilitu a rychlost celé sítě, ale také na přehledné uspořádání a vysokou dostupnost a životnost. Sítě připojujeme na internet, satelitní vysílání, telefon, datová úložiště atd.

Více informací

Elektrická požární signalizace (EPS)

Systémy elektrické požární signalizace, dnes představují významný často i povinný prvek v celkovém standardu moderních budov. Hlavním cílem je včasná detekce a lokalizace požáru již v jeho raném stádiu a okamžité předání informací patřičným orgánům.

Více informací

Ozvučení, evakuační rozhlas (MR, ER)

Systém ozvučení bývá často ve spojení s požární signalizací, tehdy se jedná o evakuační rozhlas pro zajištění řízené evakuace osob z objektu a tím zajištění větší bezpečnosti při požáru či jiném ohrožení. Může však sloužit také pro jiná informační sdělení nebo pro reprodukci hudby nebo ozvučení jednacích sálů.

Více informací

Videokonference, projektory a televize, interaktivní tabule

NWT/EMEA je největším zástupcem firmy Cisco pro produkty elektronické komunikace a společné práce – Webex. NWT digitalizuje zasedací místnosti montuje projektory, interaktivní tabule a velké monitory či televize s kamerou.

Více informací

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS (dříve EZS)

Elektronické zabezpečovací systémy představují vysoce efektivní a zároveň ekonomické řešení ochrany proti neoprávněnému vstupu do objektu. Řešení sestává z koncových prvků, nejčastěji pohybových a magnetických detektorů, které dle nastavených parametrů snímají a vyhodnocují situaci v daných prostorech a v reálném čase předávají nasbíraná data do ústředny zabezpečovacího systému.

Více informací

Monitorovací a kamerové systémy (CCTV)

Jde o velmi účinný prostředek v oblasti zabezpečení majetku, který zajistí dohled, prevenci a archivaci záznamů. Odborně navrhujeme a instalujeme kamerové systémy a úložné servery. Systémy lze doplnit například o detekci SPZ nebo obličejů.

Více informací

Rozvody satelitní televize a IPTV

Montáže domácího satelitního připojení, ale také rozsáhlé hotelové systémy a IPTV řešení včetně zajištění dodávky televizních kanálů po optické síti.

Více informací

Docházkové a přístupové systémy (ACS, EKV)

Snímače, kódy, přístupová hesla, čipy a další prvky mají za úkol povolit či zamezit přístup do libovolné části objektu a tak značně zvýšit úroveň zabezpečení budov a areálů. Zároveň však nabízí zajímavou a snadnou alternativu kontroly a archivace údajů o příchodech, odchodech a pohybu ve svěřeném objektu či areálu či evidenci docházky zaměstnanců. Systémy umožňují zaměstnancům také platby v kantýně nebo jídelně.

Více informací

Závory

Přístupový systém do podniku nebo veřejné parkoviště bývají propojeny se závorou nebo bránou. Kamera s rozpoznáváním SPZ nebo zavolání z autorizovaného telefonu může automaticky otevírat. Hosté se dovolají na recepci a je otevřeno přes telefonní ústřednu.

Jednotný čas (JČ)

Systém jednotného času je, ve spolupráci s dalšími námi dodávanými technologiemi, velmi užitečným nástrojem pro správu budov. Žádný větší moderní objekt se dnes bez technologie jednotného času neobejde.

Více informací

Osvětlení

Nejběžnější LED svítidla NWT sama vyrábí. Ostatní a zejména designová si zákazník vybírá sám. Projekční oddělení řeší návrhy rozmístění včetně výpočtu dle norem ve specializovaném software. Výsledkem je kvalitní řešení s velkou světelně-energetickou účinností, splňující veškeré normy a certifikace dle dané legislativy.

Více informací

Veřejné osvětlení (VO)

LED nebo výbojky, napájené liniově nebo soliterně pomocí fotovoltaiky a baterie. S dálkovým řízením zapojeným do systému smart city, s WiFi, se světelným a pohybovým čidlem, s čidlem kvality ovzduší. Zájem je také o levné energetické optimizéry starých svítidel od španělského výrobce ELT www.elt.es jehož je NWT zastoupením.

Více informací

Fotovoltaika a baterie

Klasický fotovoltaický systém je tím nejjednodušším způsobem, jak snížit účty za elektrickou energii. Při zapojení baterií navíc zvýší nezávislost na veřejné síti a podíl využití vlastní energie. V ČR a SR je málo firem, které mají za sebou již stovky realizací. Jako první v ČR jsme nainstalovali systémové řešení kombinace fotovoltaiky s bateriemi. NWT zajišťuje také pravidelné servisní prohlídky a revize.

Více informací

Vzduchotechnika a rekuperace

Je stále větší zájem o pravidelnou a dostatečnou výměnu vzduchu v interiéru, s ekonomicky efektivní rekuperací navíc. NWT se věnuje všem druhům vzduchotechniky, od rekuperace pro rodinné domy, až po složitá průmyslová řešení. Zajímavou novinkou jsou také malé stěnové rekuperační jednotky bez nutnosti centrálních rozvodů vhodné zejména pro snadné a levné rekonstrukce.

Více informací

Záložní kotel na dřevo

U high-tech firmy možná paradoxní řešení. Nicméně nezapomínáme na zálohy a jistoty. V případě neočekávaných stavů jsme schopni topit i pevným palivem. Do běžných systémů se jaké záložní topný zdroj, z důvodu nízké ceny, obvykle vkládá elektrický kotel nebo se použijí elektrické topné tyče do zásobníků vody.

Více informací

Tepelná čerpadla

Sníží provozní náklady vašeho domu na minimum, jsou ekologická a bezobslužná. Jsou schválena v dotačním programu Zelená úsporám. NWT zajišťuje návrh, projekci, kompletní dodávku, instalaci. Má vlastní vyškolené techniky na záruční a pozáruční servis. V budově NWT se využívá teplo z chlazení počítačů v datovém centru. Zbytek tepla dodávají tři tepelná čerpadla vzduch/voda umístěná na střeše. Jiný příklad je současné topení a chlazení v mlékárně, kde se dosahuje COP až 7. Hlavní partneři: IVT, LG, Samsung,. Více na: nwt.cz/energo

Více informací

Topení/chlazení

Topit lze tradičně běžnými radiátory ale i vzduchotechnikou, podlahovým topením, stropním topením různých konstrukcí nebo klimatizací atd. NWT pomůže s posouzením, naprojektuje a zajistí realizaci všech variant. Výhodnost jednotlivých řešení záleží na mnoha dalších okolnostech. Nejoblíbenější je topení podlahové, nejlevnější investičně jsou elektrické topné fólie. Nejběžnější je „hadicové“. Pokud chceme zároveň řízené větrání, je možné otápět přiváděný vzduch. U pasivních domů i bez potřeby dalšího tepelného zdroje. Pokud chceme i chladit, použijeme tzv. fancoily, tedy radiátory s ventilátorem, který brání kondenzaci vzduchu. U novostaveb je důležité zohlednit natočení oken k jihu

Více informací

Datové centrum

Datové centrum je místo, kde jsou centralizovány počítačové systémy a související příslušenství, telekomunikační systémy a zálohovací zařízení. Vše je v nepřetržitém provozu, proto jsou datová centra vybavena zálohovacími napájecími zdroji, zdvojenými přenosovými trasami apod. Při provozu těchto elektrických zařízení vzniká teplo, to je nutné odebírat prostřednictvím klimatizačních jednotek, datová centra jsou velmi nákladnou investicí, proto jsou vybaveny protipožárními technologiemi a prostředky pro zajištění bezpečnosti.

Více informací

Telefonní ústředny

Hardwarové i softwarové telefonní ústředny a hybridní ústředny. IP telefony a potřebná infrastruktura – kabeláže, ethernet switche a routery.

Více informací

Bezdrátová síť WiFi, rádiové spoje, routery a switche

Wifi je nejběžnější nástavbou datové sítě. U rozsáhlých objektů je nutné zajistit řízený přístup, bezpečnost, roaming a vysokou propustnost dat. V budově NWT jsou desítky vysílačů, routerů a switchů Cisco. NWT realizuje sítě se stovkami přístupových bodů mnoha virtuálními sítěmi, bezpečnými kanály VPN umožňující práci ve firemní síti odkudkoliv.

Více informací

Internetová konektivita

S více než 300 přístupovými body a 6500 klienty je NWT jedna z největších internetových sítí na Moravě. Síť je postavena na nejmodernějších technologiích CISCO a ALCOMA. Nabízí možnost kvalitního a rychlého připojení pro živnostníky, malé i střední firmy, korporace, státní organizace a poskytovatele internetu.

Více informací

Záložní zdroje / kogenerační jednotky (v případě nevyužití tepla se volí záložní zdroje)

Motorgenerátory jsou vhodným záložním zdrojem pro větší výkony případně delší až neomezenou dobu zálohování. V budově NWT je 490kW motor největší německé motorárny MTU. Při možnosti využití tepla je efektivní společná výroba (kogenerace) elektřiny. Celková cena takto vyrobené elektřiny a tepla je výhodnější než nákup do běžných dodavatelů. Typické použití je pro městské bazény a ledová kluziště. Kogenerační jednotku má každá bioplynová stanice.

Více informací