Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Tiskové zprávy
NWT Svět
Aktuality
Nabídka

Aruba Instant – Ideální řešení pro malé a střední firmy

Kontaktní osoba

Michael Kučera

+420 602 751 613
michael.kucera@nwt.cz

Pro velké organizace s pobočkami na více místech, jako jsou maloobchodní řetězce nebo školní areály, je pokrytí bezdrátovým signálem problém. Mají na výběr mezi „domácími“ řešeními Wi-Fi anebo funkcemi nabitými, ale nákladnými WLAN systémy. Mnoho společností si tedy musí zvolit mezi mezi cenovou dostupností a jednoduchostí použití a funcemi, případně zůstávájí stále bez bezdrátového pokrytí.

Aruba Instant nabízí kombinaci bezdrátového řešení pro největší společnosti s jednoduchostí a cenovou dostupností běžných Wi-Fi.

Výhody Aruba Instant

Aruba Instant je Wi-Fi řešení od společnosti Aruba Networks, která patří mezi absolutní lídry v oblasti bezdrátových sítí (Wireless LAN). V případě řešení „Instant“ není bezdrátová síť řízena fyzickým řídícím prvkem, tedy WLAN kontrolérem, ale kontrolér je virtualizován na každém přístupovém bodu (Instant Access Point). To znamená, že celá síť je tvořena pouze potřebným počtem přístupových bodů (AP), odpadají tedy náklady na fyzický řídící prvek a navíc se neplatí žádné licence.

Virtuální kontroler

Aruba Instant Virtual Controller je technologie, která zajišťuje zabezpečení, stálý výkon, rozšiřitelnost a funkce pro přístup do sítě v systémech ve velkých společnostech bez nutnosti instalace separátního kontroleru na každou odlehlou lokalitu. Technologie virtuálního kontroleru dokáže sama vytvořit klastr AP, ve kterém může být až 16 Aruba Instant AP, díky čemuž je možné síť rozšiřovat bez vynaložení jakéhokoli úsilí.

Aruba Virtual Controller funguje jako skutečný mobility kontroler. Slouží pro centrální konfiguraci a správu celé sítě Aruba Instant. Technologie virtuálního kontroleru Aruba s sebou přináší velké množství funkcí dostupných ve WLAN sítích pro velké společnosti, které jsou potřeba ve firmách s více pobočkami.

  • Spolehlivost: Aruba Instant je odolná proti selhání. Pokud Aruba Instant AP ve funkci virtuálního kontroleru přestane fungovat, jeho funkci automaticky zdědí jiné Aruba Instant AP bez přerušení dostupnosti služeb.
  • Mobilita: Uživatelé na Aruba Instant síti mohou provádět roaming bez jakýchkoli starostí v rámci jedné domény na vrstvě 2. Je to možné díky firewallu a synchronizaci na základě stavů autentifikace mezi všemi Aruba Instant AP a alokace DHCP adres pro NAT klienty.
  • Přístup pro hosty: Aruba Instant automaticky určuje zabezpečení pro hosty a eliminuje tak potřebu vytvářet pro hosty speciální VLAN. Automaticky vytváří podsíť, která vystupuje v roli DMZ a izoluje interní síť od externích sítí a Internetu.
  • Rozšiřitelnost: Přidání nového Aruba Instant AP je jednoduché. Síť se sama organizuje a zkonfiguruje. Správa přes AirWave umožňuje IT oddělení centrálně spravovat tisíce Aruba Instant sítí napříč všemi lokalitami.
  • Zachování možnosti migrace: Aruba Instant umožňuje firmám, které rostou, kdykoli přejít na architekturu řízenou fyzickým kontrolerem. Aruba Instant AP je možné velmi jednoduše přeměnit na vysoce výkoné běžné AP, které je centrálně řízeno Aruba Mobility Controllerem.

Jednoduchost a rychlost instalace

Aruba Instant WLAN se skládá z několika 802.11n AP – která poskytují vyšší rychlost, pokrytí a spolehlivost než starší Wi-Fi zařízení – plus technologie virtuálního kontroleru doplněnou o centralizovanou správu s AirWave. Systém se dá jednoduše nainstalovat během několika minut jako překryvná síť k existující kabelové LAN, čímž odpadá problém pro IT se změnou návrhu infrastruktury celé kabelové síťě.

Díky bezdrátovému provisioningu není nutné pro nastavení měnit žádnou IP adresu. Stačí připojit Aruba Instant AP do LAN, otevřít prohlížeč, kde se automaticky načte přihlašovací stránka uživatelského rozhraní Aruba Instant.

Na webovém rozhraní může uživatel nastavit SSID a vybrat ověřovací mechanismus. Celé nastavení trvá méně než 5 minut.

Další AP do Aruba Instant systému se nastaví jednoduše tak, že se připojí a zapnou. První zkonfigurované AP se automaticky stane primárním Aruba Instant Virtual Controllerem a zkonfiguruje samo další AP.

V případě, že dojde k poruše na virtuálním kontroleru, automaticky dojde k převzetí jeho funkcí jiným AP bez jakéhokoli narušení provozu. Funkce virtuálního kontroleru zůstávají stejné jako funkce kteréhokoli Aruba instant AP.

V subnetu nebo skupině virtuálního kontroleru může být nadefinováno až 16 Aruba Instant AP. Subnetů nebo skupin virtuálních kontrolerů mohou mít společnosti ve svých areálech nebo budovách tolik, kolik potřebují.

Škálovatelnost a optimalizace

Adaptive Radio Management (ARM) od Aruby automaticky řídí WLAN pásma 2,4 a 5 GHz. Optimalizuje výkon Wi-Fi klientů a minimalizuje interference. ARM zaručuje, že každé Aruba Instant AP využívá optimální kanál a vysílá s nejvhodnějším výkonem podle prostředí, ve kterém se nachází. Díky ARM Aruba Instant může nabídnout funkce integrovaného spektrálního analyzátoru.

ARM navíc poskytuje funkce, jako jsou upřednostňování provozu, rozdělování zátěže do několika kanálů, přepínání vysílání do jiného pásma, spravedlivé řízení přístupu k médiu a další funkce kvality služeb (QoS), s pomocí nichž je docíleno toho, že celé Wi-Fi pásmo je odpovídajícím způsobem děleno mezi všechna mobilní zařízení ve WLAN.

Velmi často se stává, že novější zařízení, jako např. notebooky s podporou 5 GHz se v dvoupásmové síti připojují na 2,4 GHz, ačkoli toto pásmo je mnohem více obsazené a zarušené. ARM tomu předchází tím, že tato zařízení v 5 GHz pásmu udržuje a nedává jím možnost volby. Naopak starší zařízení, která podporují pouze 2,4 Ghz, jako čtečky čárových kódů, Wi-Fi telefony a starší notebooky, zůstávají v 2,4 GHz pásmu, které je pak volnější.

ARM má také funkce pro automatickou detekci používaných aplikací v síti, díky čemuž je schopen odlišit hlasový a video provoz a aplikovat na něm odpovídající mechanismus QoS a zajistit tak, že na zpoždění citlivé aplikace budou obsluhovány prioritně.

Zabezpečení

Aruba Instant na bezdrátovém rozhraní podporuje autentifikaci pomocí sdíleného klíče nebo 802.1X, které pro autorizaci využívá WPA2 a interní nebo externí RADIUS server.

Každé Aruba Instant AP má v sobě neplacený RADIUS server, který uchovává distribuovanou databázi až 256 uživatelů. Pokud se RADIUS server využívá pro autentifikaci 802.1X, mohou si zákazníci nahrát certifikáty a využívat EAP-PEAP, EAP-TTLS a LEAP.

Pro autentifikaci v síti pro hosty používá „captive portal“, přes který se hosté ověřují vůči interní databázi nebo externímu autentifikačnímu systému. Kromě autentifikace podporuje Aruba Instant standardní šifrovací metody používané pro bezdrátové přenosy dat, jako jsou WEP, TKIP a AES.

Aruba Instant obsahuje integrovaný firewall, který provádí inspekci přenášených dat pro session od každého uživatele a povoluje, anebo blokuje přenos dat dříve, než je přenese dále do kabelové nebo bezdrátové sítě. Firewall monitoruje veškerá data, která do sítě vstupují nebo ji opouštějí, blokuje provoz, který neodpovídá nastaveným bezpečnostním pravidlům a chrání firemní síť před vstupem neoprávněných uživatelů.

Aruba Instant umožňuje na virtuálním kontroleru nadefinovat až šest SSID, s nimiž mohou velké organizace oddělit provoz na WLAN síti podle uživatelských rolí a typu přenášených dat. Např. ve školním areálu se může pro zaměstnance vytvořit jedno SSID, pro studenty druhé a pro hosty třetí. Stejně tak je možno hlas a video oddělit do separátního SSID a přidělit mu nejvyšší prioritu při přenosu. Vytvoření více SSID je jednoduché. Stačí na to jen tři až čtyři kroky v průvodci v uživatelském rozhraní Aruba Instant.

V běžných bezdrátových sítích je SSID svázáno s VLAN. Aruba Instant dává administrátorům možnost svázat SSID s uživatelskou skupinou, typem síťového provozu nebo VLAN. Nastavením VLAN ve WLAN se automaticky zkonfiguruje správné nastavení trunkingu a tagování pro použití v kabelové síti.

Aruba Instant obsahuje systém ochrany proti neoprávněnému vniknutí, který chrání síť před podvodnými AP a klienty a dalšími zařízeními, kteří mohou potenciálně provoz sítě ohrozit.

Aruba Instant využilo k implementaci filtrování obsahu OpenDNS, systém překladu doménových jmen. Tato funkce zajišťuje opravy při překlepech, ochranu proti phishingu a integrovaný obsahový filtr pro web.

Administrátoři mohou díky tomuto filtru obsahu vytvořit pravidla pro přístup na Internet, která povolí nebo zakážou uživatelům přistupovat na webové stránky podle jejich kategorizace nebo bezpečnostního hodnocení. Filtrování obsahu může také zabránit známým zdrojům malwaru, aby získaly přístup do WLAN, omezovat šířku pásma a zvýšit produktivitu práce zaměstnanců tím, že se jim zakáže přístup na určité webové stránky.

Jednotná správa pomocí rozhraní Airwave

AirWave je jediným řešením na trhu pro zařízení více výrobců, které dokáže spravovat bezdrátovou i kabelovou infrastrukturu včetně mobilních zařízení a které podporuje více generací síťových produktů. S AirWave mohou velké organizace mít přehled o celé bezdrátové i kabelové infrastruktuře a mohou ji spravovat centrálně. To šetří peníze, zjednodušuje provoz a zvyšuje kvalitu služeb pro uživatele.

Připojit se do systému AirWave z Aruba Instant WLAN je jednoduché. Systémový administrátor si z uživatelského rozhraní Aruba Instant jednoduše klikne na odkaz a nastaví potřebné parametry zabezpečeného spojení mezi virtuálním kontrolerem a AirWave serverem.

AirWave má navíc jednoduché webové uživatelské rozhraní, ve kterém si může prohlížet uživatelsky definovaná zobrazení celé IT oddělení, service desk, operační středisko sítě i síťový inženýři. Centralizovaná správa a dohled v sobě obsahují:

  • Konfigurace zařízení a distribuce firmware.
  • Dohled sítě, který automaticky sleduje každéh o bezdrátového uživatele zaříze ní.
  • Ladění problémů včetně hledání primární příčiny a vyhledávání událostí společných pro více AP, kontrolerů a switchů.
  • Automatické reportování a audit, zda zařízení vyhovují definovaným pravidlům.
  • Reporty o stavech systému až rok nazpět, které mohou obsahovat informace o síti, výkonnosti systému, konfiguračních změnách, seznamu zařízení, podvodných zařízeních, historii uživatelských sezení a informace o roamingu.

AirWave poskytuje IT oddělení velmi detailní pohledy počínaje stavem celé sítě a konče používanými aplikacemi na zařízeních uživatelů. IT oddělení tak může monitorovat notebook uživatele, který hlásí problém s připojením stejně tak jako poruchu na PC, notebooku, chytrém telefonu, MP3 přehrávači a dalších zařízeních připojených do Aruba Instant sítě. S pomocí AirWave VisualRF™ je navíc možno automaticky generovat mapu bezdrátového prostředí, připojené kabelové topologie a v reálném čase zobrazovat, kdo je k síti připojen, kde se nachází a jaký je aktuální výkon sítě.

O společnosti Aruba

Společnost Aruba Networks byla založena v roce 2002 v Sunnyvale, Californii. Zpočátku tvořila trh především Severní Amerika a to zejména národní bezpečnostní složky a vládní instituce. Později došlo k mohutné expanzi společnosti na další kontinenty a v současné době je zastoupena ve více než 130 zemích. Aruba Networks je právem považována za technologického lídra v oblasti bezdrátových sítí a je také jedním ze tří největších výrobců.

Koncepce komplexního řešení mobility dnes již pod patentovaným názvem „ARUBA MOVE“ je právem považována za velmi významný krok ve vývoji a dalšímu směřování podnikových WLAN. Za inovativní přístup v oblasti bezdrátových technologií a bezpečnosti je společnost Aruba Networks také velmi dobře vnímána velkými společnostmi a státními institucemi.

V posledních letech se Aruba Networks zaměřila také na střední a malé (doslova i „SOHO“ zákazníky), kterým umí nabídnout velmi robustní a bezpečnostně bezkonkurenční řešení za přijatelnou cenu

 Gartner_logo.svg Společnost Gartner řadí Arubu do absolutní světové špičky poskytovatelů síťových řešení.
 Forbes_logo.svg Dle hodnocení magazínu Forbes patří Aruba Networks mezi 10 nejrychleji rostoucích technologických společností