Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Tiskové zprávy
NWT Svět
Aktuality
Nabídka

Internet věcí (IoT)

Kontaktní osoba

Michaela Černíčková


Dokážeme nainstalovat senzory na vaše stroje a zařízení, získat z nich data a následně vyhodnocovat.

Zlepšete své procesy pomocí Internet of Thinks (IoT). Pomocí senzorů a pokročilých analytických nástrojů můžete sledovat své výrobky, stroje, pracovníky během výroby nebo monitorovat fyzikální veličiny, které ovlivňují proces výroby. Vyvinuli jsme platformu pro budování systému spojenou s optimalizací logistických a výrobních procesů. Na základě dat ze senzorů můžete zlepšit svoji výrobu a logistiku, docílíte tím větší efektivity, dokážete předcházet potencionálním problémům, které se mohou při výrobě vyskytnout a operativně na ně reagovat.

Lidé

Internet věcí v průmyslu umožňuje zlepšení efektivity propojením pracovníků se správnými informacemi ve správný čas, přes právě dostupné zařízení v místě potřeby. Vstup do světa IoT zahrnuje začlenění do procesu vaše dodavatele a další partnery, kteří s vámi spolupracují.

Procesy

Všude přítomný Internet věcí umožní rychlejší tok informací pro podporu rychlejších rozhodnutí a větší vnímavosti změn. IoT současně poskytuje informace do provozních a obchodních procesů. Objevujte potíže dříve, než se z nich stanou provozní problémy. Využívejte výhod pokročilých analytických nástrojů a strojového učení ke zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti vašich procesů.

Data

Internet věcí propojuje senzory, akční členy, videokamery, RFID zařízení s Cloudem. Analýza získaných dat umožňuje zobrazovat výsledné informace na libovolném zařízení. Tato řešení umožňují definovat korelace a dat případně uvádět data do kontextu, která mohou být použita na pomoc lidem a strojům pro efektivnější rozhodování. Máte možnost si přizpůsobit vizualizaci, aby měli správní lidé přístup k metrikám, které jsou pro
ně důležité a aktualizované. Klíčovou vlastností je možnost přizpůsobení prezentovaných dat pro konkrétní potřeby vašich zaměstnanců.

 

Sběr dat

Principem je sběr dat pomocí senzorů, jejich zpracování a vyhodnocování. Pro připojení senzorů se mohou využívat síťová připojení kabelem nebo prostřednictvím bezdrátové komunikace, pro venkovní přenos nebo na velkou vzdálenost může být využita speciální síť pro IoT (Sigfox, LoRa).

 

Příklady využití

V praxi to znamená, že si na tabletu nebo na mobilním telefonu sledujete pohyby vozíků ve skladu při naskladňování, nebo můžete sledovat proces výroby, monitorovat teplotu, tlak, váhu, vlhkost a další fyzikální veličiny, které mají vliv na efektivitu procesu výroby. Kontrolovat výkon vaší výrobní linky a predikovat poruchovost strojů nebo operativně plánovat výrobu. Obecně platí, že nejvíce je dnes IoT využíváno v průmyslu a logistice, a tento trend zasahuje i do dalších odvětví jako je například zemědělství.

 

Příklady řešení

  • Monitorování fyzikálních veličin (teplota, vibrace, hluk, vlhkost, atd.)
  • Monitorování pohybu lidí nebo strojů
  • Analýza energetické náročnosti budov (sběr dat např. voda, elektro a následné operativní reakce na dané situace)
  • Sledování a vyhodnocení trendů (alarmy), predikce událostí