Ohlédnutí za konferencí Společnosti mladých agrárníků v ČR

8. 1. 2020

Ve dnech 2. a 3. prosince 2019 se konala konference Společnosti mladých agrárníků ČR (SMA) na téma Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově, při této příležitosti SMA oslavila také 20 let své existence. Moc rádi jsme přijali pozvání od organizátorů a v rámci přednáškového bloku představili činnost naší farmy. Role mluvčího se ujal Jirka Stodůlka, který svůj příspěvek pojal v širším agroenvironmentálním kontextu.

„Každý chce být jednička. My jsme se ale rozhodli, že naší vizí bude dosažení nuly. Nuly ve všem, co děláme. Chceme se rozvíjet bez nulových stop pesticidů, bez zbytečné uhlíkové a vodní stopy, bez odpadů… A to vše se zárukou prémiové chuti naší zeleniny po celý rok,“ uvedl Jirka hned v úvodní části prezentace na vysvětlenou.

Celý článek si můžete přečíst na blogu Farmy Bezdínek.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram